null Geslaagde promovendidag

ALG_GraduateSchool_6960_head_large.jpg
Leren
Geslaagde promovendidag
Op zaterdag 13 juni 2020 heeft de Open Universiteit Graduate School (OUGS) voor de tiende maal de jaarlijkse ontmoetingsdag voor promovendi georganiseerd. En voor de eerste keer gebeurde dit online.

Opening

De welkomstwoorden werden uitgesproken door prof. dr. Renate de Groot, Dean van de Graduate School, en rector magnificus prof. dr. Theo Bastiaens. Zij openden een plenaire sessie waarin ook prof. dr. Huub Spoormans een toelichting gaf op zijn rol van vertrouwenspersoon voor promovendi. Daarna gaf prof. dr. Arno Nuijten een verkorte weergave van zijn oratie 'Concious of the unconcious'.

Onderzoek door promovendi

In het uur dat daarop volgde kregen promovendi de kans een korte pitch te houden over het eigen onderzoek. In vier parallelsessies namen ca. 40 promovendi de gelegenheid te baat om hun presentatievaardigheden te oefenen en om meer bekendheid te geven aan hun onderzoek. Tot slot van de dag was er gelegenheid om in parallelsessies met promovendi en stafleden van de eigen faculteit specifieke punten onder de aandacht te brengen.

Ervaringen blijven uitwisselen

De Graduate School kijkt terug op een bijzonder geslaagd evenement. Zowel van promovendi als van stafleden was de belangstelling groot en in de wandelgangen werden veel complimenten gemaakt, zowel over de organisatie als over de inhoud van het programma. Er is duidelijk in een behoefte voorzien. In totaal 100 deelnemers (meer dan ooit) hebben ervaringen uitgewisseld en de banden met elkaar aangehaald. De Graduate School kijkt hoe hieraan een passend vervolg gegeven kan worden.