PSY_15_dingen_psychologie_head_large.jpg
Goed om te weten: 15 dingen over de studie Psychologie
Hieronder lees je 15 dingen die belangrijk zijn om te weten als je erover denkt om Psychologie te gaan studeren.

1. Studeren aan de Open universiteit

De Open Universiteit is vooral gericht op universitair deeltijdonderwijs. Ideaal dus voor mensen die naast hun studie willen werken of iets anders doen. Jaarroosters zijn afgestemd op gemiddeld 20 uur studie per week en 30 studiepunten per jaar. Je bent niet verplicht dit rooster te volgen en kunt dus sneller of langzamer studeren! Let daarbij wel op ingangseisen. Je vindt het jaarrooster als download bij de desbetreffende opleiding op de OU-website.
Bekijk het voorbeeldjaarrooster van de bachelor Psychologie.

2. Je studie starten

Het studiejaar bestaat uit vier kwartielen. De kwartielen beginnen in september, november, februari en april. Met de bachelor kun je het beste in september of februari starten, maar tussentijds instromen kan ook.

3. Aanmelden

Om je aan te melden voor een studie moet je een account aanmaken voor MijnOU. Na toelating tot de studie vind je in MijnOU ook je studiepad en vraag je eventueel een studieplan aan. Ook meld je je hier aan voor cursussen die jij in het eerstvolgende kwartiel wil volgen.
yOUlearn is de digitale leeromgeving van de OU: hier vind je als student aanvullend cursusmateriaal, opdrachten en oefententamens. Ook leg je in yOUlearn contact met je docent of tutor, en je medestudenten.

4. Vrijstelling en studieverkorting

De hele bachelor Psychologie omvat 180 studiepunten. Maar misschien heb je al een hbo- of wo-bachelor. Dan krijg je een standaardvrijstelling van 30 of 35 studiepunten.
Heb je een diploma van een 'verwante bachelor'? Een lijst met verwante opleidingen staat in de studiegidsen van Psychologie. Dan word je mogelijk toegelaten tot een premaster (55 studiepunten) of de verkorte bachelor (75 tot 95 studiepunten). De Examenkamer bepaalt dit.
Vrijstelling aanvragen kost 161 euro. Toelating aanvragen is kosteloos.

5. Collegegeld

Je betaalt altijd voor elke cursus apart en in dit bedrag is het collegegeld verwerkt. Je kunt ook in termijnen betalen tegen een kleine meerprijs.
Heb je al een ander bachelor- of masterdiploma behaald? Dan betaal je voor cursussen in de (verkorte) bachelor en de master het hogere instellingstarief in plaats van het lagere wettelijke collegegeld.
Voor een cursus in een premaster betaal je, nadat je bent toegelaten, het wettelijke collegegeld.
Meer informatie over kosten.

6. Studiepunten en studietempo

Elke cursus levert 5 of 10 studiepunten op. Om gemiddeld 30 studiepunten te behalen, volg je dus vijf tot zes cursussen per jaar. Je mag ook meer of minder studiepunten behalen. Je bepaalt dus zelf je studietempo.

7. Inschrijvingsduur cursus

Je hebt per cursus altijd 12 maanden de tijd en drie tentamenkansen om een cursus af te ronden. Lukt het niet in die periode, dan moet je de cursus opnieuw aanschaffen om tentamen te kunnen doen.

8. Vaste en variabele cursussen

Het curriculum bestaat uit vaste en variabele cursussen. Vaste cursussen worden in één of twee kwartielen per jaar met begeleiding gegeven. Je kunt ze alleen dan volgen. Variabele cursussen kun je helemaal zelfstandig doorlopen en op elk moment (extra) aanschaffen. Zo kun je je studie versnellen.

9. Begeleiding

Colleges bij vaste cursussen zijn meestal online. Enkele practica worden in de avonduren of het weekend in onze studiecentra gegeven. Je weet dit altijd lang van tevoren. Je vindt de informatie bij de cursusbeschrijving op de website onder de tab 'Begeleiding'. Je contact met docenten verloopt via e-mail of via yOUlearn (zie punt 3).

10. Tentamen doen

Je plant de meeste tentamens zelf in, in een studiecentrum bij jou in de buurt of zelfs gewoon thuis. Opdrachten lever je online in. Sommige cursussen rond je af met een schriftelijk tentamen waarvoor de datums vastliggen. Kijk op de website voor meer informatie .

11. Opbouw bachelor Psychologie

De bachelor Psychologie is als volgt opgebouwd:

  • verplichte cursussen in de propedeuse (jaar 1 en 2)
  • verplichte cursussen in de postpropedeuse (jaar 3 en 4)
  • cursussen uit minoren ('gebonden keuze') en in de 'vrije ruimte' (jaar 5 en 6):
  • je kiest 5 cursussen uit de minoren. Zo krijg je een beeld van de mastervarianten en specialisaties. Daarnaast mag je 4 cursussen helemaal vrij kiezen, dus ook van een andere faculteit.
  • Je sluit de opleiding af met de bachelorthesis (jaar 6).

In de bachelor loop je overigens nog géén stage; dat komt pas in de master.

12. Masters Psychologie

Na afronding van de (verkorte) bachelor Psychologie kun je doorstromen naar elk van de vier mastervarianten bij de OU: Levensloop-, Gezondheids-, Arbeids- en organisatiepsychologie en Klinische psychologie.

Volg je op basis van een hbo- of wo-vooropleiding een premaster, dan ga je daarna door naar de bijbehorende master. Je hoeft in een premaster geen bachelorthesis te schrijven, maar je krijgt ook géén bachelordiploma en kunt vanuit een premaster niet direct doorstromen naar de master Klinische psychologie. Daarvoor heb je altijd een bachelordiploma Psychologie nodig.

Na afronding van een master ben je 'basispsycholoog', óók als je de master Klinische psychologie hebt gedaan!

Je kunt na de bachelor Psychologie naar een andere universiteit overstappen voor je master. Wel is het raadzaam om bij die universiteit vooraf te informeren aan welke ingangseisen je moet voldoen.

13. Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)

Na de master Klinische psychologie kun je de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) aanvragen, een kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Heb je een andere mastervariant gedaan, dan moet je eerst 'deficiënties' wegwerken door extra cursussen te volgen. Ook moet je altijd (alsnog) een diagnostiekstage doen voordat je de BAPD kunt aanvragen. Met een BAPD voldoe je aan een deel van de eisen voor de LOGO-verklaring (zie 14).

14. Postmaster gz-psycholoog

Wil je na je studie gaan werken als zelfstandig (klinisch) psycholoog of therapeut worden?
Dan móet je een registratie hebben in het overheidsregister van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarvoor heb je eerst een master Psychologie nodig (bij voorkeur de klinische variant) en daarna nog de tweejarige postmaster tot gz-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog; dit is niet hetzelfde als gezondheidspsycholoog!). Je solliciteert naar een opleidingsplek bij deze postmaster. Er zijn weinig plekken en heel veel aanmeldingen!

Om te solliciteren naar een opleidingsplek heb je de zogenaamde LOGO-verklaring nodig. Daarmee toon je aan dat je voldoende diagnostische werkervaring hebt en aan theoretische eisen voldoet.

Meer informatie over dit traject staat in de studiegidsen Psychologie en op de website van vereniging LOGO.

15. Meer informatie

Succes met je studiekeuze!

Download de flyer: 15 dingen over de studie Psychologie