PSY_15_dingen_psychologie_head_large.jpg
Goed om te weten: 15 dingen over de studie Psychologie
Hieronder lees je 15 dingen die belangrijk zijn om te weten als je erover denkt om Psychologie te gaan studeren.

Wil je Psychologie studeren en kom je uit Vlaanderen? Lees dan 'Goed om te weten: 15 dingen over de studie Psychologie voor Vlaamse studenten'.

1. Studeren aan de Open Universiteit

Aan de Open Universiteit kun je in deeltijd studeren, maar ook in voltijd. Je kunt tijdens je studie besluiten sneller of langzamer te studeren of zelfs een tijdje te stoppen. Ideaal voor mensen die naast hun studie werken of iets anders willen doen. Je vindt op deze website een voorbeeldjaarrooster van de bachelor Psychologie in deeltijd.

2. Je studie starten

Het studiejaar bestaat uit vier kwartielen. De kwartielen beginnen in september, november, februari en april. Met de bachelor kun je het beste in september of februari starten, maar tussentijds instromen kan ook.

3. Aanmelden

Om je aan te melden voor een studie moet je een account aanmaken voor MijnOU. Na toelating tot de studie vind je in mijnOU ook je studiepad en vraag je eventueel een studieplan aan. Ook meld je je hier aan voor cursussen die jij in het eerstvolgende kwartiel wil volgen.
In de online leeromgeving van de Open Universiteit vind je als student aanvullend cursusmateriaal, opdrachten en oefententamens. Ook leg je in deze leeromgeving contact met je docent of tutor, en je medestudenten.

4. Vrijstelling en studieverkorting

De hele bachelor Psychologie omvat 180 studiepunten. Misschien heb je al een andere hbo- of wo-bachelor. Dan krijg je een standaardvrijstelling van 30 of 35 studiepunten.
Heb je een diploma van een 'verwante bachelor'? Een lijst met verwante opleidingen staat in de studiegidsen van Psychologie. Dan word je mogelijk toegelaten tot een premaster (maximaal 60 studiepunten) of krijg je een forse vrijstelling in de bachelor (tot 95 studiepunten vrijstelling). De Examenkamer van de faculteit Psychologie bepaalt dit.
Toelating tot de opleiding aanvragen is kosteloos. Vrijstelling aanvragen kost 161 euro.

5. Collegegeld

Je betaalt altijd voor elke cursus apart en in dit bedrag zijn het collegegeld en het studiemateriaal verwerkt. Je kunt ook in termijnen betalen tegen een kleine meerprijs.
Heb je al eerder een bachelor- en/of masterdiploma behaald? Dan betaal je voor cursussen in de bachelor en de master het hogere instellingstarief in plaats van het lagere wettelijke collegegeld.
Voor een cursus in een premaster betaal je, nadat je bent toegelaten, het wettelijke collegegeld. Op de website vind je meer informatie over kosten.

6. Studiepunten en studietempo

Elke cursus levert 5 of 10 studiepunten op. Om gemiddeld 30 studiepunten te behalen, volg je dus vijf tot zes cursussen per jaar. Je mag ook meer of minder studiepunten behalen. Je bepaalt dus zelf je studietempo. Reken in deeltijd op gemiddeld 15 tot 20 uur studie per week.

7. Inschrijvingsduur cursus

Je hebt per cursus altijd 12 maanden de tijd en drie tentamenkansen om een cursus af te ronden. Lukt het niet in die periode, dan moet je de cursus opnieuw aanschaffen om tentamen te kunnen doen.

8. Vaste en variabele cursussen

Het curriculum bestaat uit vaste en variabele cursussen. Vaste cursussen worden in één of twee kwartielen per jaar met begeleiding gegeven. Je kunt ze alleen dan volgen. Variabele cursussen kun je helemaal zelfstandig doorlopen en op elk moment (extra) aanschaffen. Zo kun je je studie versnellen. Let wel altijd op ingangseisen. Voor cursussen met een practicum op locatie geldt een maximale groepsgrootte.

9. Begeleiding

Colleges bij vaste cursussen zijn meestal online. Enkele (verplichte) practica worden in de avonduren of het weekend in onze studiecentra gegeven. Je weet dit altijd lang van tevoren. Je vindt de informatie bij de cursusbeschrijving op de website onder de tab 'Begeleiding'. Je contact met docenten verloopt via e-mail of via de online leeromgeving (zie punt 3).

10. Tentamen doen

Je plant de meeste tentamens zelf in, in een studiecentrum bij jou in de buurt of gewoon thuis. Opdrachten lever je online in. Sommige cursussen rond je af met een schriftelijk tentamen waarvoor de datums vastliggen. Kijk voor meer informatie over tentamens op de website.

11. Opbouw bachelor Psycholoog

De bachelor Psychologie is als volgt opgebouwd:

  • 10 verplichte cursussen in de propedeuse (jaar 1 en 2).
  • 11 verplichte cursussen in de postpropedeuse (jaar 3 en 4).
  • 9 cursussen uit minoren ('gebonden keuze') en in de 'vrije ruimte' (jaar 5 en 6):
    - je kiest 5 cursussen uit de minoren. Zo krijg je een beeld van de mastervarianten en specialisaties.
    - daarnaast mag je 4 cursussen helemaal vrij kiezen, dus ook van een andere faculteit.
  • Je sluit de opleiding af met de bachelorthesis (jaar 6).

In de bachelor loop je overigens nog géén stage; dat komt pas in de master.

12. Masters Psychologie

Na afronding van de (verkorte) bachelor Psychologie kun je doorstromen naar elk van de vier mastervarianten bij de OU: Levensloop-, Gezondheids-, Arbeids- en organisatiepsychologie en Klinische psychologie.

Volg je op basis van een hbo- of wo-vooropleiding een premaster, dan ga je daarna door naar de bijbehorende master. Je hoeft in een premaster geen bachelorthesis te schrijven, maar je krijgt ook géén bachelordiploma en kunt vanuit een premaster niet direct doorstromen naar de master Klinische psychologie. Daarvoor heb je altijd een bachelordiploma Psychologie nodig.

Na afronding van een master ben je 'basispsycholoog', óók als je de master Klinische psychologie hebt gedaan!

Je kunt na de bachelor Psychologie naar een andere universiteit overstappen voor je master. Wel is het raadzaam om bij die universiteit vooraf te informeren aan welke ingangseisen je moet voldoen.

13. Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)

Na de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie kun je de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) aanvragen, een kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Heb je een andere mastervariant gedaan, dan moet je altijd eerst ‘deficiënties’ wegwerken door extra cursussen te volgen. Ook moet je (alsnog) een diagnostiekstage doen voordat je de BAPD kunt aanvragen. Met een BAPD voldoe je aan een groot deel van de eisen voor de LOGO-verklaring (zie 14).

14. Postmaster gz-Psycholoog

Wil je na je studie gaan werken als zelfstandig (klinisch) psycholoog of therapeut worden? Dan móet je een registratie hebben in het overheidsregister van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Daarvoor heb je de mastervariant Klinische kinder- en jeugdpsychologie of Klinische psychologie nodig en daarna nog de tweejarige postmaster tot gz-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog; dit is niet hetzelfde als gezondheidspsycholoog!). Je solliciteert naar een opleidingsplek bij deze postmaster. Er zijn weinig plekken en heel veel aanmeldingen.

Om te solliciteren heb je de zogenaamde LOGO-verklaring nodig. Daarmee toon je aan dat je voldoende diagnostische werkervaring hebt en aan theoretische eisen voldoet.

Meer informatie over dit traject staat in de studiegidsen Psychologie en op de website van vereniging LOGO.

15. Meer informatie

Succes met je studiekeuze!

Download de flyer: 15 dingen over de studie Psychologie