null Het Co-Creatie-Wiel: instrument voor succesvolle innovatieprojecten

ALG_Abstract_11515_head_large.jpg
Het Co-Creatie-Wiel: instrument voor succesvolle innovatieprojecten
Corry Ehlen, buitenpromovenda bij het Welten-instituut, ontwikkelde in haar promotieonderzoek het Co-Creatie-Wiel. Dit instrument bevat twaalf mechanismen voor succesvolle innovatieprojecten waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Op vrijdag 20 maart 2015 verdedigt ze haar proefschrift Co-Creation of Innovation bij de Open Universiteit in Heerlen.

Grootschalige innovatie

Vaak zie je dat een grootschalig innovatieproject waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken, een proces is van vallen en opstaan en dat de uiteindelijke resultaten tegenvallen. Ehlen onderzocht twee grootschalige innovatieprojecten waarbij onderwijs en bedrijfsleven betrokken waren: Limburg Leisure Academy en Zorgacademie Parkstad Limburg. In haar studie ontrafelt Ehlen de complexe processen.

Contraproductief

Ze stelt vast dat 'sociaal kapitaal' de motor is van innovatie: onderling vertrouwen, collectieve expertise, en gedurfde acties blijken belangrijke voorwaarden voor succes te zijn, veel meer dan organisatie of structuur. Het beheersmatig managen en controleren van innovatieprojecten is zelfs contraproductief voor bevlogen pioniers en gepassioneerde professionals. Ehlen voert ook aan dat het persoonlijk leereffect van een innovatietraject voor de organisatie minstens zo waardevol en duurzaam is als het gerealiseerde product.

Aanbevelingen

In grootschalige innovatieprojecten draait het om sociaal kapitaal en om co-creatie: het is een creatief proces, met een steeds veranderende dynamiek, afhankelijk van de context en van de waarde scheppende relaties tussen professionals. Deze professionals verdienen ruimte, respect, en vooral vertrouwen in hun creativiteit. Ehlen vertaalde de resultaten uit haar case studies tot het Co-Creatie-Wiel, een instrument dat samenwerking en betrokkenheid van professionals bevordert en zo bijdraagt aan het succes van innovatieprojecten tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het instrument leidt ook tot concrete aanbevelingen voor managers, innovators en human resources professionals.

Corry Ehlen (Sittard) verdedigt haar proefschrift 'Co-Creation of Innovation: Investment with and in Social Capital', studies on collaboration between education - industry - government, op vrijdag 20 maart 2015 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Promotores zijn prof. dr. Els Boshuizen en dr. Marcel van Klink (beiden Welten-instituut, Open Universiteit).