null Promotie: Hoe kan mobiele technologie bijdragen aan waardecreatie?

INF_TamaraHoegler_12910_head_large.jpg
Data Science
Promotie: Hoe kan mobiele technologie bijdragen aan waardecreatie?
De impact van mobiele technologie is voelbaar in alle sectoren van de samenleving. De komst van smartphone met de verbeterde informatiemogelijkheden en de snelheid in communicatie drukt zijn stempel op organisaties. Maar draagt de introductie en het gebruik van mobiele technologie nu ook bij tot de vermeerdering van de ondernemingswaarde? Wat betekent de introductie van mobiele technologie nu voor visie, richting en motivatie om doelen te bereiken. Wat worden de uitgangspunten voor leiders bij het vaststellen van organisatiedoelen? In haar proefschrift 'Evaluating the Business Value of Information and Communication Systems in a Mobile World' verkent Tamara Högler, promovendus bij de Open Universiteit of en onder welke condities de introductie van mobiele technologie kan bijdragen aan de creatie van waarde voor organisaties. De promotie vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019 bij de Open Universiteit in Heerlen.

Verouderde paradigma’s

Al meer dan 40 jaar wordt gediscussieerd over de kostenefficiëntie en de bedrijfswaarde van ict. Met name in de begintijd bleken ict-systemen in veel gevallen niet aan de verwachtingen van het management en gebruikers te voldoen. Hoewel de ict-investeringsuitgaven zorgden voor een drastische verandering van bedrijfsprocessen, rees de vraag of de ict-investeringen ook daadwerkelijk zorgen voor meer waarde en output. Zoals de econoom Robert Solow stelde: 'we see computers everywhere except in the productivity statistics'.
Inmiddels zijn de ict-systemen geëvolueerd van kleine projecten gericht op productiviteitsverbeteringen en kostenbesparingen naar grootschalige bedrijfsbrede strategische implementaties die bedrijven in staat stellen concurrentievoordelen te behalen en te behouden. Het is duidelijk dat de snelle expansie van het internet en de ontwikkelingen in mobiele informatie- en communicatietechnologieën en e-commerce aanzienlijke sociale en financieel economische gevolgen heeft. 'Maar als we mobiel overal zien, zien we de gevolgen dan ook terug in de operationele resultaten?'

Een breder perspectief

Högler begint haar proefschrift met een van de zeven wijsheden van Aristoteles: 'het geheel is meer dan de som der delen'. Högler bepleit een socio-technisch perspectief. 'De implementatie en het management van mobiele technologie is niet louter technologie. Het beïnvloedt de organisatie als geheel, de organisatiedoelstellingen en de bijbehorende bedrijfsprocessen en de mensen binnen en buiten de organisatie. Mobiele technologie in organisatie is een complex samenstel van mensen, structuren, technologieën en werksystemen.' Met in een het proefschrift uitgewerkte onderzoeksagenda komt Högler tot een 'Integrative Framework for Evaluating the Business Value of Mobile'. In het verkennende deel worden de onderdelen van mobiele technologie gedefinieerd. Het socio-technisch perspectief kader wordt toegepast in retrospectieve case studie, meerdere case action studies en gevalideerd door experts op het gebied van projectmanagement.

Verworven inzichten

Uiteindelijk blijkt uit het onderzoek dat het ”Integrative Framework for Evaluating the Business Value of Mobile Systems” toepasbaar is om besluitvormingsprocessen voor mobiele systeemevaluatie op een begrijpelijke manier te ondersteunen.  Mobiele technologie is niet langer de belangrijkste uitdaging. Het gaat om management en medewerkers. Högler: 'Mijn advies is hanteer dat holistische socio-technische perspectief. Beperk het perspectief niet alleen traditionele input/output ratio’s, maar kijk breder. Kijk naar verbeterde kwaliteit, verbeteringen in informatievoorziening en motivatie van medewerkers. Besef wel dat de Kritische Succesfactoren ook moeten aangepast.'

Hoe verhoudt zich dat nu tot de stelling van Solow? Högler: 'You can see mobile devices everywhere, perhaps they are not increasing productivity, but they are creating business value because of their qualitative impact.'

Promotie

Tamara Högler verdedigt haar proefschrift ‘Evaluating the Business Value of Information and Communication Systems in a Mobile World “ op vrijdag 15 februari 2019 om 13.30 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De promotor is prof. dr. ir. J.M. Versendaal (Open Universiteit).

Tamara Högler

Tamara Högler