null Het leven op straat in tijden van een al dan niet intelligente lockdown

CW_GemmaBlok_LockdownReport_17390_head_large.jpg
Samenleving
Het leven op straat in tijden van een al dan niet intelligente lockdown
Gemma Blok, hoogleraar moderne geschiedenis bij de Open Universiteit, schreef een working paper over daklozen in tijden van de zogenaamde intelligente lockdown. De paper maakt onderdeel uit van een 'Lockdown report', samengesteld door het HERA project: Governing the Narcotic City. Dit project onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis voor het leven in de stedelijke publieke ruimte in de deelnemende landen.

Lockdown report

Het internationale onderzoeksteam heeft een Lockdown report opgesteld: Marginalization And Space In Times Of Covid-19. Het rapport verkent de gevolgen van de coronacrisis voor de mensen die in de stedelijke publieke ruimte leven. Dertien auteurs beschrijven vanuit verschillende perspectieven hun observaties en analyses van de lockdown van de publiek ruimte in Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en elders. Aan bod komen de problemen die dit veroorzaakte voor drugsgebruikers, daklozen, sekswerkers, (potentiële) slachtoffers van huiselijk geweld, leden van de LHTBI-gemeenschap, en sociaal werkers.

Daklozen

De bijdrage van Gemma Blok focuste op de daklozen in tijden van de Nederlandse intelligente lockdown. Die werden in deze periode veel zichtbaarder. Enerzijds letterlijk, omdat opvanglocaties sloten, anderzijds figuurlijk door de toegenomen aandacht in de media. Blok rapporteert in haar bijdrage over de problemen die deze groep ervaarde, maar ook over het tekort aan drugs in de straathandel en de verwachte toename in het aantal daklozen als gevolg van de crisis.

Het Lockdown report Marginalization And Space In Times Of Covid-19 is vrij beschikbaar.

Lees meer over het project Governing the Narcotic City.