null Hoe kan de stad mensen gelukkig maken?

PSY_WelzijnInStad_14906_head_large.jpg
Geluk
Hoe kan de stad mensen gelukkig maken?
Informatici en psychologen van de Open Universiteit zijn een gezamenlijk onderzoek gestart met als uiteindelijk doel het welzijn van mensen in stedelijke omgevingen te verbeteren. Ze doen dat door enerzijds data te verzamelen over de omgeving en anderzijds te onderzoeken wat mensen van die omgeving vinden en hoe ze zich daarin voelen. Als je weet welke aspecten van een stedelijke omgeving het welzijn van mensen bevorderen, kun je gericht maatregelen nemen om hun welzijn te verbeteren.

Sensoren meten de omgeving

De onderzoekers verzamelen data over de stedelijke omgeving doormiddel van Wireless Sensor Networks. Draadloze sensoren meten bijvoorbeeld temperatuur, wind, vervuiling, geluid, licht, vochtigheid, trillingen, verkeer… En ze meten ook bijvoorbeeld aanwezigheid van sigarettenrook, de snelheid waarmee mensen lopen, het emotionele niveau van gesprekken. Al die data zijn volledig anoniem en niet te traceren naar personen.

Welzijn meten

Tegelijkertijd wordt onderzocht door middel van apps op de smartphone hoe mensen zich voelen op een bepaald moment in een bepaalde omgeving. Proefpersonen wordt gevraagd om op bepaalde momenten vragen te beantwoorden over de omgeving waarin ze zich bevinden en over hoe ze zich voelen. Vragen over de omgeving zijn bijvoorbeeld: vind je de omgeving schoon, wat vind je van de gebouwen, hoeveel groen zie je, hoor je dierengeluiden. Vragen over de gemoedstoestand kunnen bijvoorbeeld gaan over of ze zich veilig voelen, gehaast voelen, blij of juist ongelukkig voelen etc.

Adviezen

Door de twee soorten gegevens met elkaar te verbinden verwachten de onderzoekers inzicht te krijgen in welke aspecten van de stedelijke omgeving samengaan met een verhoogd gevoel van welzijn. Op basis daarvan kunnen innovatieve oplossingen en beleid worden ontwikkeld zodat mensen in de stad zich gelukkiger gaan voelen.

De veilige stad

Dit project ‘Well-being of people in urban environments’ maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma De veilige stad. Onderzoekers zijn: Nele Jacobs en Harald Vranken. In eerste instantie voeren de onderzoekers een kleinschalige haalbaarheidsstudie uit. De resultaten worden begin 2019 verwacht.