null Hoe verhalen carrières vormgeven

MW_promotie_Inge_Brokerhof_13883_head_large.jpg
Hoe verhalen carrières vormgeven
Mensen zijn verhalenvertellers. Dagelijks luisteren, lezen, bekijken en verzinnen mensen verhalen. Inge Brokerhof onderzocht in haar promotieonderzoek het verband tussen iemands ervaringen met fictieve verhalen en de persoonlijke ontwikkeling op het werk. Op 16 september 2021 verdedigt ze haar proefschrift bij de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Ontdekkingstocht langs fictieve carrières

Door op te gaan in een verhaal en de wereld te zien door de ogen van een personage, kun je een ontdekkingstocht maken langs verschillende carrières, verschillende versies van je professionele zelf proeven en verschillende morele perspectieven innemen. Op die manier kunnen verhalen mensen aanzetten tot nadenken over hun carrière identiteit op dat moment, hen stimuleren om na te denken over wie ze willen worden in de toekomst, en uiteindelijk hen laten nadenken over hun morele karakter en het soort mens dat ze naar hun idee zouden behoren te zijn.

Inspireren

Narratieve templates in boeken, films en televisieseries kunnen mensen dus inspireren om hun eigen persoonlijke carrièreverhaal te construeren. Dit onderzoeksterrein is nieuw en Inge Brokerhof heeft dan ook gekozen voor een veelheid aan benaderingen, onderzoeksmethodes, invalshoeken en onderzoeksgroepen. Haar resultaten doen een nieuw licht schijnen op de manier waarop boeken, verhalen, films en series iemands beroepsidentiteit, toekomstige professionele identiteit en beroepsmatige morele ontwikkeling kunnen beïnvloeden.

Inge Marije Brokerhof werkt als universitair docent bij de faculteit Managementwetenschappen. Ze deed haar promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam waar ze ook promoveert. De titel van haar promotieonderzoek luidt: 'Fictional narratives at work: How stories shape career identity, future work selves and moral development'. De promotie vindt plaats op 16 september 2021 om 13.45 uur in Amsterdam (VU aula).