null Verder met de propedeuse Cultuurwetenschappen?

CW_Infobijeenkomst_17689_head_large.jpg
Leren
Verder met de propedeuse Cultuurwetenschappen?
Ben je begonnen met de bacheloropleiding en wil je meer weten over de propedeusevakken die je kunt volgen in het tweede semester? Bezoek dan de online infobijeenkomst op dinsdag 15 december 2020. Dan kun je in een interactieve sessie kennismaken met de cursus Inleiding filosofie en de cursus Inleiding kunstgeschiedenis.

Programma

Het programma van de infobijeenkomst ziet als volgt uit:

  • 19.30 - 20.15 uur
    Inleiding filosofie - Jeroen Vanheste, docent
    De natuur-, sociale- en geesteswetenschappen baseren zich over het algemeen op empirische ervaringsgegevens die gemeten en geanalyseerd worden. Er zijn echter vragen die niet met een dergelijke wetenschappelijke benadering beantwoord kunnen worden. Hoe moeten we juist en rechtvaardig handelen? Wat is het wezen van de mens? Wat is waarheid? Wat is een goed leven? Wanneer is iets mooi? Bestaat er zoiets als een westerse identiteit? De filosofie houdt zich bezig met dit soort fundamentele vragen over niet-meetbare zaken. Dat doet zij door middel van het methodisch en rationeel reflecteren op de werkelijkheid. Daarbij onderzoekt zij met name de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de vragen die in het dagelijkse leven, in de cultuur en in de wetenschappen worden gesteld. Welke verborgen vooronderstellingen kunnen we bijvoorbeeld aanwijzen wanneer we opvattingen bestuderen over de rechtvaardige samenleving of het goede leven?
  • 20.30 - 21.15 uur
    Inleiding kunstgeschiedenisIrmin Visser, docent
    Onder de noemer 'De authentieke ervaring' staat lrmin Visser, geholpen door een powerpointpresentatie, stil bij het (leren) kijken naar kunstwerken. Na drie voorbeelden van bijzondere ruimtes en een dito kunstwerk wordt kritisch stilgestaan bij de uitgangspunten van Dana Arnolds 'Wat is kunstgeschiedenis', Tekst 11 van de reader bij de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen. Drie door haar besproken kunstwerken worden nader belicht, als vanzelf leidend tot bijzondere geschiedenissen waarin ook andere kunstwerken een plek krijgen. Ook wordt gewezen op het verschil tussen haar aanpak en de benadering van de kunsthistorische cursussen in de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen. Tot slot wordt het oeuvre van Theo van Doesburg aangestipt, die zich als autodidactisch kunstenaar vormde gedurende de 'duizelingwekkende jaren' van het begin van de twintigste eeuw, voortbouwde op ervaringen uit het verleden en geheel nieuwe wegen insloeg.

Aanmelden

Belangstelling voor deze cursussen? Meld je dan aan voor één of beide sessies via het aanmeldformulier. Dit kan tot en met woensdag 9 december 2020.

Meer informatie

Naast filosofie en kunstgeschiedenis, stoelt de opleiding Algemene cultuurwetenschappen ook op de disciplines cultuurgeschiedenis en letterkunde. Voor een beter beeld van de propedeusecursussen Americana en Inleiding letterkunde, verwijzen wij je naar de opnamen van de CW dag die op het Opleidingsportaal geplaatst zijn. Deze opnamen van Frank Inklaar ('Americana') en van Jan Oosterholt (Een 'multicultureel drama' avant la lettre?) zijn alleen toegankelijk voor studenten Cultuurwetenschappen.

Heb je naar aanleiding van deze bijeenkomst vragen over studieplanning of keuzemogelijkheden, dan verwijzen wij je graag naar onze studieadviseurs via e-mail studieadvies.cultuur@ou.nl.