null Judith Sanderse initiatiefnemer nieuwe track EURAM 2020

MW_11112_BusinessICT_head_large.jpg
Judith Sanderse initiatiefnemer nieuwe track EURAM 2020
Judith Sanderse, promovendus aan de Open Universiteit, initieert een nieuwe track 'Business Models of Non-profit Organizations' voor de EURAM 2020 conferentie. Het evenement, met het thema 'The Business of Now: the future starts here' vindt plaats van 10 t/m 12 juni 2020 in Dublin (Ierland).

Judith Sanderse over het initiatief

Judith Sanderse, financieel directeur van de Women's International League for Peace and Freedom: 'Na de conferentie van 2019 lanceerden de organisatoren van de conferentie een oproep tot het indienen van voorstellen voor nieuwe tracks voor de EURAM 2020. Voor het eerst komt er nu een track over 'Business Models of Non-profit Organizations' op een EURAM-conferentie'.

Het groeiende belang van non-profit organisaties (NPO's) in de moderne samenleving heeft geleid tot een toename van de wetenschappelijke aandacht voor de non-profit sector, met name in de sociale en politieke wetenschappen. Ondanks tal van studies over de non-profit sector, hebben slechts weinigen zich gericht op het bedrijfsmodel van deze organisaties. Het onderzoek in de bedrijfsmodelliteratuur blijft vooral gericht op de profit sector, met slechts in beperkte mate aandacht voor de unieke kenmerken en uitdagingen van NPO’s.

De intentie van deze track is om de problematiek van de businessmodellen van NPO’s te bespreken. 'Ik en mijn medeorganisator kijken met grote belangstelling uit naar mogelijke bijdragen'. De inzending voor papers is open tot 14 januari 2020 (14.00 uur CET).

Over EURAM

De Europese Academie van Management (EURAM), opgericht in 2001, is een wetenschappelijke vereniging die zich inzet voor de bevordering van de academische managementdiscipline in Europa. EURAM is lid van het European Institute for Advanced Studies in Management Network. EURAM is uitgever van de European Management Review en verzorgt jaarlijks conferenties voor bedrijfs- en managementstudenten en opleidingsprogramma's voor promovendi, postdocs, onderzoeksdirecteuren en managers van business schools.

Bij EURAM zijn vanaf 2009 Special Interest Groups actief; georganiseerde netwerken van onderzoekers die zich richten op specifieke vakgebieden binnen Managementwetenschappen. Deze SIG's, worden geleid door leden en organiseren het hele jaar door workshops, seminars en conferenties. De SIG's organiseren ook speciale tracks op de jaarlijkse EURAM-conferenties.

Zie voor meer informatie de conferentiewebsite.