null Karen Maas’ nieuwe leerstoel focust op Accounting & Duurzaamheid

MW_Benoeming_KarenMaas_15563_head_large.jpg
Duurzaamheid
Karen Maas’ nieuwe leerstoel focust op Accounting & Duurzaamheid

Prof. dr. Karen Maas, per 1 november 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Accounting & Duurzaamheid aan de Open Universiteit, over het doel van haar leerstoel: “Lange termijn waardecreatie gaat verder dan het maken van winst. Nieuwe thema’s zoals Sustainable Development Goals, maatschappelijke impact en het leveren van een positieve bijdrage aan duurzaamheid worden steeds belangrijker voor organisaties. Welke informatie en data heb je nodig om te weten of je binnen deze nieuwe ontwikkelingen de juiste dingen doet en de dingen goed doet? Hoe zet je ambities om in impact? Traditionele meetmethodieken en systemen zijn niet toereikend. Het meten, sturen en rapporteren over duurzaamheid en de maatschappelijke impact van organisaties staat nog in de kinderschoenen. In de komende jaren wil ik daar graag, samen met mijn collega’s een bijdrage aan leveren.”

Non-Financial accounting

Karen Maas over haar leerstoel: “Nu financial accounting door ondernemingen, andere organisaties, overheden (nationaal en supranationaal) sterk wordt gereguleerd, ga ik me bezighouden met onderzoek naar en onderwijs over de regulering van non-financial accounting. Het is mijn verwachting dat regulering op dit gebied, met name met betrekking tot rapportering door ondernemingen en andere organisaties over corporate social responsibility en duurzaamheid alsmaar toeneemt."

Accenten in het Onderwijs

Karen Maas: “De vakgroep Management heeft in het verleden succesvol initiatieven ontwikkeld in het masteronderwijs. De cursus Financial Decision Making besteedt al veel aandacht aan duurzaamheid en ondernemingsinvestering en aan duurzaamheidsverslaglegging. Op dit moment wordt onze yOUrMBA verder ontwikkeld na de introductie in het najaar 2018. Ik draag bij aan de duurzaamheidsspecialisatie binnen yOUrMBA en de nog te introduceren Certified Professional Programs. Ik zie ook nog mogelijkheden tot het ontwikkelen van post-master programma’s op het terrein van accounting en duurzaamheid. Ik voorzie ook nog een rol bij de ontwikkeling van nieuwe vormen en benaderingen van ons universitair afstandsonderwijs, mede ingegeven door de zeer snelle technologische ontwikkelingen.”

Accenten in het Onderzoek

Karen Maas: “De nadruk komt te liggen op thema’s die passen bij de speerpunten van de faculteit Management, Science &Technology, te weten Learning, Innovation en Resilience. Het onderzoek naar accounting en duurzaamheid levert daar een duidelijke bijdrage aan. Zoals opgemerkt zijn regelgevers, met name de Europese Unie, op het gebied van het reguleren van het verstrekken van niet-financiële informatie door ondernemingen, duurzaamheidsinformatie, zeer actief. De effecten daarvan zijn in de directe toekomst een vruchtbaar terrein van onderzoek.”

Samenwerking ESAA – Management, Science & Technology levert synergie op voor onderzoek en onderwijs

De leerstoel is ingesteld in het kader van een samenwerking met de Erasmus School of Accounting and Assurance (EURAC) BV en ondergebracht bij de vakgroep Management van de faculteit Management, Science & Technology.

Met deze samenwerking willen MST en ESAA synergie realiseren op specifieke onderzoeksterreinen. Denk aan het onderzoek rond de toenemende belangstelling bij stakeholders van ondernemingen en andere organisaties naar relevantie niet-financiële informatie over duurzaamheid. Maar ook op onderwijs willen de partners de handen in elkaar slaan om programma’s in co-creatie te ontwikkelen voor face-to-face en online onderwijs of combinaties hiervan.

Over Karen Maas

Karen Maas bekleedt de leerstoel Accounting & Duurzaamheid aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij Academic Director van het Impact Centre Erasmus (ICE) en programmadirecteur van de CSR Executive opleidingen van Erasmus School of Accounting & Assurance. Maas zet zich in om de brug te bouwen tussen academia en de praktijk. Zij werkt met veel bedrijven, (financiële) organisaties, vermogensfondsen en non-profits samen om hun maatschappelijke ambities om te zetten naar impact. Haar onderzoek richt zich op impact strategie en management, duurzaamheid en management accounting. Resultaten hiervan zijn veelvuldig gepubliceerd in academische bladen, boeken en landelijke dagbladen. Hiernaast is zij onder andere. bestuurslid van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling lid van het Sustainable Finance Lab en lid van de Raad van Advies van Het Groene Brein.

Een overzicht van de publicaties van Maas kunt u hier vinden.