null Karl Dittrich wordt interim-voorzitter CvB van Open Universiteit

ALG_Abstract_13433_head_large.jpg
Karl Dittrich wordt interim-voorzitter CvB van Open Universiteit
De Raad van toezicht van de Open Universiteit heeft, na positief advies van de Ondernemingsraad en de Studentenraad, Karl Dittrich benoemd als interim-voorzitter van het College van bestuur. Hij volgt Arent van der Feltz op wiens benoemingstermijn per 1 juni 2020 afloopt. Het College van bestuur van de Open Universiteit bestaat uit twee leden: de voorzitter en rector magnifcus Theo Bastiaens.

Ervaren bestuurder

De Raad van toezicht is verheugd dat Karl Dittrich bereid is gevonden om als interim de voorzittershamer over te nemen van Arent van de Feltz. RvT-voorzitter René Smit: ‘Met zijn ervaring en netwerk in het universitaire onderwijs kan Karl Dittrich de ambities van de Open Universiteit helpen realiseren en zo, samen met de VSNU en de andere universiteiten, een nieuwe impuls aan online onderwijs geven. In deze tijden van corona is dat meer dan ooit relevant.’

Online onderwijs

Karl Dittrich: ‘Voor de Open Universiteit en het hele hoger onderwijs worden de komende jaren heel uitdagend. Online onderwijs heeft de afgelopen maanden een enorme vlucht genomen. Het zal er nu om gaan daar een vervolg aan te geven, in nauwe samenwerking met universiteiten en andere ho-instellingen in binnen- en buitenland.’

Benoeming

De Raad van toezicht heeft gekozen voor een interim-voorzitter om de zoektocht naar een nieuwe voorzitter van het College van bestuur zorgvuldig en niet onder tijdsdruk te laten verlopen. De benoeming van Karl Dittrich start op 1 juni en eindigt in beginsel op 1 januari 2021, met de kanttekening dat de exacte einddatum mede afhankelijk is van de aanstelling van een nieuwe CvB-voorzitter.

Over Karl Dittrich

Dr. Karl (K.L.L.M.) Dittrich (1952) is een zeer ervaren bestuurder in het hoger onderwijs. In 1986 werd hij lid van het College van bestuur van Maastricht University en was van 1994 tot 2002 voorzitter. Vervolgens begon hij als bestuurder bij de nieuwe Nederlandse Accreditatie Organisatie die in 2005 overging in de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) waarvan Dittrich tot 2012 de voorzitter was. Van 2012 tot 2017 was hij voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU. 
Sinds 2017 is hij voorzitter van EQAR, het European Quality Assurance Register for higher education. Deze deeltijd-functie zal hij in 2020 gaan combineren met het interim-voorzitterschap van het College van bestuur van de Open Universiteit.

Karl Dittrich
Fotograaf: René de Gilde