null Kijk het webinar: Structurele aanpak stikstofproblematiek

RW_SanderKole_Stikstofproblematiek_head_large.jpg

Kijk het webinar: Structurele aanpak stikstofproblematiek

In het webinar van Sander Kole, universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht, staat de aanpak van de stikstofproblematiek door de overheid centraal. Het webinar, dat plaatsvond op maandag 7 juni 2021, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de befaamde PAS-uitspraken gedaan. Als gevolg van die uitspraken werd het Programma Aanpak Stikstof (PAS) onverbindend verklaard. Dit heeft geleid tot de zogenaamde stikstofcrisis. De vergunningverlening voor activiteiten die stikstof veroorzaken kwam praktisch tot stilstand. Om die crisis op te lossen heeft het kabinet een structurele aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland aangekondigd. Tijdens het webinar werd uitvoerig ingegaan op de verschillende aspecten van de voorgestelde structurele aanpak. Daarbij werd in het bijzonder stilgestaan bij de vraag of de voorgestelde aanpak verenigbaar is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn en of de stikstofproblematiek inderdaad wordt opgelost.

Kijk het webinar terug

Bekijk ook de presentatie

Over de spreker

Mr. dr. Sander Kole is universitair docent algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Open Universiteit. Hij publiceert regelmatig over het (inter)nationale natuurbeschermingsrecht - in het bijzonder over de bescherming van soorten en Natura 2000-gebieden - in De Gemeentestem, het Tijdschrift voor Natuurbeschermingsrecht en het jurisprudentietijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen. Bij de Open Universiteit verzorgt hij samen met mr. Rick Bronsema het mastervak Omgevingsrecht.