null Kijk het webinar terug: De openbaarheid van de rechtspleging: is rechtspraak toegankelijk en begrijpelijk voor de burger?

RW_Webinar_MarijkeMalsch_head_large.jpg
Kijk het webinar terug: De openbaarheid van de rechtspleging: is rechtspraak toegankelijk en begrijpelijk voor de burger?
In haar webinar ging prof. mr. dr. Marijke Malsch, hoogleraar Empirical legal studies, in op de openbaarheid van de rechtspraak en de vraag hoe toegankelijk en begrijpelijk deze is voor de burger. Het webinar, dat plaatsvond op maandag 7 maart 2022, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Rechtspraak is openbaar, zo is bepaald in de Grondwet, in wetten en in internationale verdragen. Iedereen moet zittingen en uitspraken kunnen bijwonen, er zijn maar een paar uitzonderingen. Dat is al zo sinds de Verlichting. De openbaarheid is bedoeld om de rechtspraak controleerbaar te houden. Maar gaan burgers en de pers ook naar zittingen toe? Kunnen ze deze altijd begrijpen? In dit webinar worden verschillende aspecten van de openbaarheid besproken, waaronder het daadwerkelijke bezoek van zittingen, de begrijpelijkheid van geschreven en gesproken rechtstaal, de camera in de rechtszaal, en lekenrechtspraak. Ook worden de huidige coronamaatregelen besproken en wordt ingegaan op de risico’s hiervan voor openbaarheid en onafhankelijkheid van de rechtspraak.

Kijk het webinar terug

Bekijk ook de presentatie.

Over de spreker

Prof. mr. dr. Marijke Malsch is hoogleraar Empirical legal studies aan de Open Universiteit. Zij combineert deze functie met onderzoek aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, het NSCR, in Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring als rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger.