null Kijk het webinar terug: Modernisering van het staatsnoodrecht

RW_Webinar_LaurensVanApeldoorn_Staatsnoodrecht_head_large.jpg
Kijk het webinar terug: Modernisering van het staatsnoodrecht
In zijn webinar ging dr. mr. Laurens van Apeldoorn, universitair docent staatsrecht en rechtstheorie, in op de modernisering van het staatsnoodrecht. Het webinar, dat plaatsvond op maandag 7 februari 2022, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Het staatsnoodrecht regelt het handelen van de overheid in noodsituaties. Het biedt de grondslag voor de verschillende noodmaatregelen die door het bestuur kunnen worden ingezet om (dreigende) crises te bezweren. In 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer namens het kabinet het voornemen geuit om het staatsnoodrecht te moderniseren. In deze webinar bespreekt Laurens van Apeldoorn de stand van zaken, onder meer aan de hand van het onlangs gepubliceerde advies van de Raad van State ‘Van noodwet tot crisisrecht’ (december 2021) en het WODC-rapport ‘Modernisering van het staatsnoodrecht (december 2021) waarvan hij mede-auteur is.

Kijk het webinar terug

Over de spreker

Dr. mr. Laurens van Apeldoorn is universitair docent staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit. Zijn onderzoek binnen het onderzoekprogramma 'Transformative effects of globalisation in law' spitst zich toe op de interactie tussen internationaal publiekrecht en constitutioneel recht, met bijzondere aandacht voor fundamentele rechten en individuele rechtsbescherming. Hij promoveerde aan de Universiteit van Oxford en behaalde zijn masterdiploma’s in privaatrecht en staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.