null Kijk het webinar terug: Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg

Webinar_RW_19sep_head_large.jpg

Kijk het webinar terug: Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg

In haar webinar ging Madeleine van Rossum, hoogleraar Privaatrecht, in op Wils(on)bekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg. Het webinar, dat plaatsvond op dinsdag 19 september 2023, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Wils(on)bekwaamheid is een boeiend thema. Het gaat in op de gevolgen wanneer een individu in een concreet geval niet of niet langer in staat is zijn belangen naar behoren waar te nemen. Wils(on)bekwaamheid speelt op vele terreinen, denk aan het maken van (levens)testamenten, curatele, bewind en mentorschap, het geven van toestemming voor de uitvoering van een geneeskundige behandeling (informed consent), euthanasie en dwangzorg. Het is een onderwerp dat steeds belangrijker wordt gezien de vergrijzing (dementie) en het groeiend aantal personen met psychische problemen. Wilsonbekwaamheid roept een spanningsveld op tussen bescherming van de wilsonbekwame en het uitoefenen van zijn zelfbeschikkingsrecht. In dit webinar zal Madeleine van Rossum aandacht besteden aan dit fascinerende thema, toegespitst op de geestelijke gezondheidszorg.

Kijk het webinar terug

Over de spreker

Mw. prof. mr. Madeleine van Rossum is hoogleraar Privaatrecht aan de Open Universiteit. Hiervoor was zij werkzaam in de advocatuur.

Cursus Wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg

Madeleine van Rossum is als examinator verbonden aan de nieuwe mastercursus Wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg. Deze cursus biedt inzicht en geeft handvatten hoe om te gaan met wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg en speelt in op de praktijkbehoefte naar goed geschoolde professionals. Een bijzondere dimensie van deze cursus is dat deze multidisciplinair is vormgegeven en het thema wilsonbekwaamheid in de gezondheidszorg zowel vanuit een juridische als psychologische invalshoek belicht wordt.

De cursus Wils(on)bekwaamheid in de gezondheidszorg start op 20 november 2023. Kijk voor meer informatie over de inhoud en aanmelding op de cursuspagina.