CW_Kunst_10370_head_large.jpg
Kunst en Cultuur studeren
Heb jij studieambities op het wetenschapsgebied Kunst en cultuur? Onderstaand geven wij een overzicht van onze bachelor- en masteropleiding.

Bachelor Algemene cultuurwetenschappen

Bij ons leer je hoe cultureel gevormde kaders ons dagelijkse denken, communiceren en handelen beïnvloeden. Je maakt kennis met cultuurwetenschappen in de breedste zin van het woord en je leert kennis en inzichten over cultuur te verbinden met actuele maatschappelijke vraagstukken.

Ook leer je deze kennis toe te passen in jouw dagelijkse praktijk, of die nu bestaat uit het runnen van een bedrijf, het schrijven van beleidsnota’s, het lesgeven aan anderen of het actualiseren van jouw kennis. Zo kun je als professional op academisch niveau met oplossingen komen die rekening houden met culturele achtergronden, verschillen en gevoeligheden.

Meer informatie

Open bachelor Algemene cultuurwetenschappen

Wil je onze bacheloropleiding volgen, maar daarbij een grotere vrijheid om de inhoud van de opleiding te bepalen? Dan is de open bachelor geschikt. Want naast een verplicht pakket cursussen uit onze reguliere bacheloropleiding, kun je cursussen opnemen die buiten Cultuurwetenschappen vallen. Ook als je eerder een (gedeeltelijke) universitaire opleiding hebt gevolgd, is het mogelijk afgeronde vakken c.q. cursussen uit die vroegere opleiding deel te laten uitmaken van die open bachelor. Die combinatie van meerdere studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Meer informatie

Master Kunst- en cultuurwetenschappen

De master Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit komt niet alleen tegemoet aan je gezonde nieuwsgierigheid, maar leidt je tegelijk op tot een kritische en academisch geschoolde cultuurprofessional.

Je krijgt alle noodzakelijke bagage om je te ontwikkelen tot een zelfstandig opererend en kritisch onderzoeker. Iemand met een hoog academisch denk- en werkniveau, die in staat is om cultuurwetenschappelijke vraagstukken zelfstandig en kritisch te analyseren. Je leert vakliteratuur te bestuderen en te beoordelen. Ook zet je zelf onderzoek op en voert dit uit, waarna je op wetenschappelijke wijze rapporteert over het onderzoek en de resultaten.

Meer informatie