null OU is partner van het COVID-19 ResilientSociety portal

OW_12784_MOOC-LaunchingInnovation_head_large.jpg
OU is partner van het COVID-19 ResilientSociety portal
De Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, bedrijven en nog veel meer publieke en private partners lanceren het COVID-19 ResilientSociety platform. De Open Universiteit is officiële partner van dit platform.

Samen oplossingen zoeken

In de huidige COVID-19-crisis neemt de snelheid waarmee (eco)systemen moeten reageren enorm toe. Samen zoeken zij manieren om urgente knelpunten en toekomstige vraagstukken op te lossen. Onderzoekers, zorgprofessionals, de maakindustrie en overheden zoeken elkaar actief op. Zoals zij dit altijd al deden, maar nu ook online in onze anderhalve-meter samenleving. Om in die behoefte te voorzien, lanceren de Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, bedrijven en nog veel meer publieke en private partners het COVID-19 ResilientSociety platform. De Open Universiteit is officiële partner van dit platform.

Binnen het COVID-19 ResilientSociety platform streven alle partners ernaar om met hun gezamenlijke inspanningen zo effectief mogelijk en zonder duplicatie een zo groot mogelijke impact te creëren. Via het platform hebben zij samenwerkingssoftware en ervaren moderators tot hun beschikking.

Platform voor samenwerking

Deelnemers aan de COVID-19 crisisrespons kunnen via het platform hun expertise aanbieden of een uitdaging aandragen voor mogelijke oplossingen. Voorbeelden van aandachtsgebieden zijn medische apparatuur, mobiliteit & logistiek, voedselvoorziening en digitale veiligheid. Een team van experts beoordeelt elke inzending en geeft feedback over de volgende stappen. Het is ook mogelijk om aan te sluiten bij de Resilient Society als partner om middelen (kennis, productiefaciliteiten) aan te bieden en deel te nemen aan co-creatie sessies.

Nieuwe, relevante en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden via het platform gepresenteerd zowel voor Nederlands als internationale partners, open-source of als business case.

Contactpersoon

Namens de Open universiteit is Suzan Becks de contactpersoon voor dit platform.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website www.resilientsociety.nl.
Of kijk op social media: