null Lancering Instituut voor Antrozoölogie

PSY_12008_Antrozoologie_head_large.jpg
Lancering Instituut voor Antrozoölogie
Op 19 november 2015 wordt in Heerlen tijdens het symposium Animal Impact het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) officieel gelanceerd. Dit instituut wil bijdragen aan de professionalisering van dierondersteunde interventies in zorg, onderwijs en coaching. Het Instituut gaat onderzoek doen, onderwijs aanbieden en zich sterk maken voor een systeem van certificering van professionals. Op het gebied van onderzoek en onderwijs werkt het instituut nauw samen met Marie-José Enders, leerstoelhouder Antrozoölogie aan de Open Universiteit.

Wildgroei voorkomen

Dierondersteunde interventies of Animal Assisted Interventions (AAI) in de zorg worden in Nederland steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan de therapeutische inzet van honden bij jongeren met gedragsstoornissen, aan bezoekhonden bij dementerende ouderen of aan coaching met behulp van paarden. Vanwege het toenemend aantal interventies en het gebrek aan adequaat geschoolde krachten in Nederland, hebben cliënten op dit moment weinig garanties dat een aanbieder die dierondersteunde interventie op een doelgerichte, professionele en veilige manier kan inzetten. Daarnaast bestaat het risico dat zonder toezicht of kwaliteitscontrole het welzijn van cliënten en dieren niet gewaarborgd is.

Professionalisering

Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie bij de Open Universiteit en de enige leerstoelhouder op dit gebied in Europa, is van mening dat het Instituut een enorme bijdrage zal leveren aan de professionalisering van het werkveld. Ten eerste door wetenschappelijke kennis op het gebied van dierondersteunde interventies te bundelen en toegankelijk te maken, ten tweede door bij te dragen aan het formuleren van kwaliteitseisen voor zorgverleners en de in te zetten dieren. Vandaar dat ze het initiatief tot de oprichting van het Instituut voor Antrozoölogie als een eerste stap ziet in het proces van inbedding en acceptatie van Animal Assisted Interventions (AAI) in de (geestelijke) gezondheidszorg en het (bijzonder) onderwijs.

Effecten onderzoeken

KNGF Campus deelt de zorg over de huidige situatie van de therapeutische inzet van dieren in de zorgverlening. KNGF Campus is dan ook medeoprichter van dit nieuwe kennisinstituut en zal zitting nemen in het bestuur van de stichting waarin het instituut wordt ondergebracht. "Vanuit het Instituut voor Antrozoölogie willen wij graag bijdragen aan methodologisch goed opgezet onderzoek op het gebied van AAI", vertelt bestuurslid van de stichting en hoofd KNGF Campus, Daniëlla van Gennep. 'Met het onderzoek kunnen we de gezondheids-, welzijns-, tijds- en financiële winsten van de inzet van dieren aantonen, maar ook de niet-effectieve interventies kunnen we via deze weg opsporen. Daarnaast willen wij bijdragen aan het waarborgen van een zorgvuldige omgang met dieren in de zorg.'

Doelstellingen instituut

Het Instituut heeft tot doel om de ontwikkeling en de kwaliteit van dierondersteunde interventies te toetsen, te waarborgen en te bevorderen. Dat doet het door middel van wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de interventies op zowel mens als dier, door advies te geven over een effectieve en verantwoorde inzet van dieren, door onderwijs en training te verzorgen voor aanbieders van de interventies en door zich sterk te maken voor een systeem van certificering van professionals die actief zijn op het gebied van AAI.

Het Instituut voor Antrozoölogie wordt officieel gelanceerd tijdens het symposium Animal Impact dat de Open Universiteit organiseert op 19 november 2015 in Heerlen.