null Leraren professionaliseren zich liever op basis van hun talenten

OW_DagVanDeLeraar_13548_head_large.jpg
Leraren professionaliseren zich liever op basis van hun talenten
Om de kwaliteit van leraren op peil te houden en te verbeteren is het belangrijk dat zij zich blijven ontwikkelen. Toch lijken niet alle leraren hiermee aan de slag te gaan. Promovendus Liesje Reynders ontdekte dat het stimulerender werkt om te kijken naar wat een leraar speciaal maakt en hoe hij of zij daarin nog verder kan excelleren, dan om de aandacht te richten op tekortkomingen. Reynders verdedigt haar stellingen op 18 december 2015 bij de Open Universiteit in Heerlen. De titel van haar proefschrift luidt: 'Continuous Professional Development, it's all in the game. A series of studies on different perspectives for continuous professional development (CPD) of teachers'.

De kwaliteit van leraren is een belangrijke factor in de kwaliteit van het onderwijs. Het is dus belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en te verbeteren. Uit een aantal voorgaande onderzoeken blijkt echter dat niet alle leraren zich daar mee bezighouden.

Positieve insteek

Reynders onderzocht hoe leraren kunnen worden getriggerd om deel te nemen aan professionalisering en ontdekte dat vaak vanuit tekortkomingen wordt gedacht. Het is beter de aandacht te richten op sterktes en passies van leraren en hen te ondersteunen om zich daarin verder te ontwikkelen. Leraren nemen liever op basis van een positieve en waarderende benadering deel aan professionaliseringsactiviteiten. Bovendien lijken individuele factoren invloed te hebben op het verloop van die professionalisering. Zo worden oudere leraren zich sneller bewust van een ontwikkelbehoefte dan jongere leraren.

Mentorsysteem

Het is aan te bevelen om een mentorsysteem in te richten dat oudere en jongere leraren koppelt zodat de jongere leraar ondersteuning krijgt bij het bewust worden van een professionaliseringsbehoefte. En scholen zouden er goed aan doen een omgeving te creëren die leraren uitnodigt meer met elkaar in gesprek te gaan over hun professionele ontwikkeling.

Over Liesje Reynders

Liesje Reynders (België, Genk, 1981) studeerde psychologie aan de Universiteit Maastricht en behaalde haar master graad Ergonomie en onderwijs in 2005. Na haar studie ging zij aan het werk als docent/promovendus bij de Open Universiteit en richtte zich onder meer op assessment en coaching in scholen. Sinds 2012 werkt zij als teamleider/senior docent bij de faculteit Sociale studies en Educatie van Zuyd Hogeschool.

Promotie

Liesje Reynders verdedigt haar proefschrift 'Continuous Professional Development, it's all in the game. A series of studies on different perspectives for continuous professional development (CPD) of teachers.' op vrijdag 18 december 2015 om 13.30 uur aan de Open Universiteit. Haar promotoren zijn prof. dr. Joseph Kessels en prof. dr. Marjan Vermeulen, beiden van de Open Universiteit.