null Live online college: Online summatief toetsen

OW_formatief_toetsen_13641_head_large.jpg
Leren
Live online college: Online summatief toetsen
Op maandag 30 maart 2020 van 19.00 - 20.00 uur geeft de Open Universiteit opnieuw een interactief online college. Dit maal is het onderwerp Summatief toetsen. De Open Universiteit wil haar expertise graag delen met alle onderwijsprofessionals die vanwege het coronavirus online onderwijs willen geven. Naar gelang de vragen die leven bij de deelnemers aan de colleges worden nieuwe colleges gepland. Het college over Summatief toetsen is de achtste in de reeks.

De experts

Het college van 30 maart 2020 wordt verzorgd door onderwijsexpert dr. Desirée Joosten-ten Brinke, beiden verbonden aan de faculteit Onderwijswetenschappen van de OU. Vragen stellen tijdens het college is mogelijk. Moderatoren zijn dr. Kim Dirkx, onderzoeker bij de faculteit Onderwijswetenschappen, en drs Kees Pannekeet, docent bij het expertisecentrum onderwijs ECO.

Volg het college 

Ga naar de website Digitale didactiek om naar de colleges te gaan. De sessie is het best te volgen via de browsers Chrome en Firefox. Voor het optimaal volgen van de sessies wordt gebruik van een headset of oortjes geadviseerd.

Terugkijken op website Digitale didactiek

Na afloop zijn de online colleges terug te zien eveneens via de website over Digitale didactiek. Op deze website brengt de OU op het gebied van online onderwijs bijeen. Denk aan (wetenschappelijk onderbouwde) adviezen voor docenten van allerlei onderwijsniveaus die hun onderwijs online willen brengen, maar vooral praktische tips & tricks. De website wordt de komende dagen nog verder uitgebreid.

Nieuwe online colleges

Houd de website in de gaten. Als uit de colleges blijkt dat er behoefte is aan kennis over andere onderwerpen, dan worden er nieuwe colleges gepland. Die worden via deze website en via de website Digitale didactiek aangekondigd.

Over de experts

  • Dr. Kim Dirkx promoveerde in 2014 en werkt sindsdien als docent en toetsexpert in het hoger onderwijs. Vanaf medio 2016 combineert ze haar onderwijstaken met onderzoek op het gebied van assessment. In de loop van de jaren heeft ze twee onderzoekslijnen opgezet die zich richten op 1) het ontwerpen van formatieve en summatieve toetsen op basis van retrieval practice en multimedia theorie, en 2) het blootleggen van de invloed van feedbackmodaliteiten op de inhoud van de feedback enerzijds en de reacties van studenten op die feedback anderzijds. In haar onderzoek maakt ze gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksgegevens waaronder eye-tracking, think-aloud en log data. 
  • Dr. Desirée Joosten-ten Brinke studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente en is afgestudeerd bij de vakgroep Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse. Vanaf 1990 is zij werkzaam als universitair hoofddocent bij de Open universiteit. Zij promoveerde daar in 2008 op het proefschrift getiteld 'Assessment of prior learning'. Vanaf 2010 is Desirée tevens lector bij Fontys lerarenopleiding Tilburg bij respectievelijk de lectoraten Eigentijds toetsen en beoordelen, Kwaliteit van toetsen en beoordelen en nu Technology enhanced assessment. Haar onderzoeks- en onderwijsfocus is gericht op kwaliteit van toetsen en beoordelen, digitaal  toetsen, EVC en formatief beoordelen. Desirée is redacteur van Toetsen in het hoger onderwijs (met Henk van Berkel en Anneke Bax) en Kwaliteit van toetsing onder de loep (met Dominique Sluijsmans en Tamara van Schilt-Mol). Zij begeleidt docenten en promovendi bij hun onderzoek naar deze thema's en verzorgt trainingen/workshops voor docenten en leden van examencommissies. Desirée is lid van de Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs, extern lid van examencommissies en hoofdredacteur van Examens, tijdschrift voor de toetspraktijk (www.E-xamens.nl).