null Master Kunst- en cultuurwetenschappen

CW_MAK_head_large.jpg

Master Kunst- en cultuurwetenschappen

 • Cultuurwetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Arts (MA)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Ben je een echt cultuurdier en wil je alles weten van cultuur- en kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie? De master Kunst- en cultuurwetenschappen van de Open Universiteit komt niet alleen tegemoet aan je gezonde nieuwsgierigheid, maar leidt je tegelijk op tot een kritische en academisch geschoolde cultuurprofessional.


Wat leer je in deze opleiding?

Je krijgt alle noodzakelijke bagage om je te ontwikkelen tot een zelfstandig opererend en kritisch onderzoeker. Iemand met een hoog academisch denk- en werkniveau, die in staat is om cultuurwetenschappelijke vraagstukken zelfstandig en kritisch te analyseren. Je leert vakliteratuur te bestuderen en te beoordelen. Ook zet je zelf onderzoek op en voert dit uit, waarna je op wetenschappelijke wijze rapporteert over het onderzoek en de resultaten.

Kunst en cultuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Arts (MA)
Durk slager

Student

'Het voordeel van de Open Universiteit is: ik kan er zelf mijn planning maken en zelf mijn tijd indelen. Want uiteindelijk is het vooral discipline houden: ook als je een keer geen zin hebt om te studeren, moet je toch doorzetten.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

We hebben het vaker over cultuur dan we denken. Bij brandende kwesties zoals  klimaatverandering, het vluchtelingendebat of de toename van depressies, speelt cultuur een grote rol. Nadenken over complexe, actuele vragen kan niet zonder het blootleggen en begrijpen van de culturele dimensies die erin meespelen. Bovendien komen oplossingen niet dichterbij zonder de achterliggende, cultureel bepaalde denkbeelden te ontrafelen en begrijpen. Onze masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen gaat daarom niet alleen over het bestuderen van klassieke disciplines als geschiedenis, kunst, literatuur en filosofie, maar ook over het veel bredere spectrum van alles wat cultuur bepaalt. Onderwerpen als gezondheid en zorg, duurzame ontwikkeling, migratie en globalisering, identiteit en diversiteit hebben vanzelfsprekend een plaats in ons onderwijs.
 
Onze masteropleiding reikt jou de grondbeginselen aan om je te ontwikkelen tot een zelfstandig opererend, kritische onderzoeker. Je ontwikkelt een academisch denk- en werkniveau waarbij je niet alleen inzicht krijgt in het uitvoeren van cultuurwetenschappelijk onderzoek, maar ook een grondige kennis opdoet van een aantal belangrijke onderzoeksthema’s binnen de cultuurwetenschappen. Binnen onze master Kunst- en cultuurwetenschappen gaat het daarbij vooral om ontwikkelingen omtrent diversiteit en inclusie, om kwesties rond koloniaal erfgoed en roofkunst, om discussies rond nationalisme en burgerschap alsook om onderzoek op het snijvlak van cultuur en zorg (medical humanities) en cultuur en klimaat (environmental humanties). 
 
Na afronding van de opleiding ben je in staat om problemen gerelateerd aan deze onderwerpen zelfstandig te onderzoeken en analyseren en, zo mogelijk, op te lossen. In aan de opleiding gerelateerde werkvelden worden afgestudeerden van onze master vanwege hun kennis, inzicht en vaardigheden direct herkend als academisch gevormde professionals die complexe problemen op masterniveau kunnen analyseren.
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De opleiding omvat 60 studiepunten en is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. Met deze structuur kun je vooraf een realistisch studieplan maken. 
De mastercursussen (7,5 studiepunten) zijn ingedeeld in blokken van meestal twee kwartielen (21 weken met aansluitend een tentamenweek). Een masterclass heeft een omvang van 5 studiepunten en wordt binnen één kwartiel aangeboden. Alle cursussen in de master hebben een vast startmoment. In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Voor de afronding van de master (onderzoeksplan en de masterscriptie) kun je zelf bepalen wanneer je begint.
In het eerste studiejaar kies je uit het aanbod in totaal vier cursussen van 7,5 studiepunten. Het tweede studiejaar volgt je een masterclass (5 studiepunten) en begin je met de voorbereiding op de masterscriptie met het bestuderen van de relevante literatuur en het schrijven van een onderzoeksplan. Tweederde van de studietijd in het tweede jaar heb je nodig voor onderzoek en het schrijven van de masterscriptie.

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding heeft in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Vertragen en versnellen is in overleg met onze studieadviseurs mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. Je kunt starten met de opleiding in september en februari. 

Academisch studeren op jouw manier

De master Kunst- en cultuurwetenschappen is een opleiding die je goed kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert waar en wanneer jij wilt. Maar het studietempo is strak: een goede planning is daarom noodzakelijk. 
Je kunt zelf kiezen hoeveel cursussen je per jaar volgt. Om je te helpen met je planning zijn er temposchema’s beschikbaar. Maak daarvoor met onze studieadviseur een planning op maat. Samen bekijk je jouw meest ideale studietraject, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie.

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, via de online leeromgeving en tijdens de (verplichte) bijeenkomsten. Voor de onderzoekspractica gaat het (meestal) om drie verplichte bijeenkomsten. Afhankelijk van de activiteiten zijn het fysieke of virtuele bijeenkomsten. De studie is weliswaar vooral online, maar er zijn meerdere gelegenheden waarop je medestudenten en docenten (al dan niet fysiek) kunt ontmoeten. Zo wordt jaarlijks een landelijke dag cultuurwetenschappen georganiseerd voor alle studenten, alumni en belangstellenden met lezingen en activiteiten rondom een bepaald thema. Via de online leeromgeving heeft iedere cursus een discussieforum waar je vragen kunt stellen aan medestudenten en de docenten. De docenten zijn ook per mail of telefonisch (op afspraak) bereikbaar. 

Tentaminering

Je sluit elke mastercursus af met een schriftelijk werkstuk. Je kunt binnen de inschrijfduur van twaalf maanden de eindopdracht twee maal herkansen.

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, worden begeleidingsbijeenkomsten gehouden, kun je studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken.

Starten

Wil je je aanmelden voor de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen, dan houden wij vooraf graag een kennismakings- en adviesgesprek met je. Zodra jouw aanvraag door ons is ontvangen, neemt een van onze studieadviseurs contact met je op om een afspraak in te plannen. Tijdens het gesprek kijken we eerst of je op basis van jouw vooropleiding kunt worden toegelaten tot de master. Is dat zo, dan bespreken we in overleg en op basis van je specifieke situatie een optimaal studiepad. Je krijgt dan ook informatie over de toelatingsprocedure en een inschatting van de studiekosten. 
De opleiding start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar.

Toelating

Heb je onze bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen afgerond (of de bachelor Algemene cultuurwetenschappen bij een andere universiteit), kun je automatisch doorstromen naar onze masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen. Ook als je een andere wo-opleiding binnen de Geesteswetenschappen hebt afgerond, word je direct toegelaten tot onze master. Vraag hiervoor een advies aan. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een wo-opleiding buiten de Geesteswetenschappen afgerond, kom je in aanmerking voor een premaster. Die premaster heeft een omvang van 15 studiepunten en bestaat uit twee academische vaardigheidscursussen. Na afronding van deze premaster word je tot onze masteropleiding toegelaten. We adviseren je ook in dit geval een advies aan te vragen.

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende cursus op wo-masterniveau elders hebt gevolgd en succesvol afgesloten. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus volledig overeenkomen met de CW-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar.  De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de master Kunst- en cultuurwetenschappen op zak ben je niet alleen een cultuurwetenschapper met een Master of Arts (MA), een internationaal erkende titel op zak. Je kunt aan de slag in culturele en maatschappelijke organisaties en erfgoedinstellingen, diverse staf- en beleidsfuncties bij de overheid, in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting. Je beheerst de ‘taal van de cultuur’ en kunt deze op professionele wijze toepassen in het werkveld. Tegelijk ben je in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren binnen de cultuurwetenschappen. Ben je vrijwilligers, freelancers en zzp’ers en werkzaam zijn in de culturele sector, dan kan de masteropleiding een opstap zijn naar vast of betaald werk in de sector.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master Kunst- en cultuurwetenschappen start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In 2019 is de opleiding met een positief resultaat gevisiteerd.