null Marco Kalz nieuwe hoogleraar Open Education

OW_MarcoKalz_4564_head_large.jpg
Marco Kalz nieuwe hoogleraar Open Education
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Marco Kalz benoemd tot hoogleraar Open Education bij de faculteit Management, Science & Technology. Kalz is van mening dat open onderwijs dé kans is, om onderwijs te internationaliseren en onderwijsaanbod over de grenzen heen te realiseren. 'Voor onze regio zijn de kansen extra groot, want door open onderwijs kunnen we de 3 landen in de Euregio nog beter met elkaar verbinden.' De leerstoel heeft een omvang van 0,4 fte voor een periode van vier jaar. De benoeming is ingegaan op 1 april 2015.

Toegankelijk onderwijs

De nieuwe hoogleraar wil vanuit zijn professionele kennis van Open Educational Resources (OER) en open leeromgevingen een stimulerende, initiërende en verbindende rol vervullen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk op het gebied van Open Education. 'De periode dat we nog spraken van OER ligt achter ons. De focus ligt nu meer op open educational practices, op de vraag hoe kunnen wij leerervaringen voor een diversiteit aan studenten ontwerpen en aanbieden', aldus de kersverse hoogleraar. Volgens Kalz is open onderwijs een noodzakelijk fundament om snel op nieuwe behoeftes van de maatschappij te kunnen reageren. 'Open onderwijs heeft als doelstelling het onderwijs toegankelijker te maken en de kansengelijkheid te verhogen. Mijn uitdaging is dan ook om verschillende formaten van open onderwijs te ontwikkelen voor doelgroepen, die nog niet de kansen van open onderwijs benutten', aldus prof. dr. Marco Kalz.
Hij verwacht dat door open onderwijs de instroom van studenten naar het hoger onderwijs in Europa een nieuwe dimensie krijgt. 'Daarom is onderzoek naar schaalbare modellen van ondersteuning en feedback hard nodig.' Een verdere uitdaging is volgens Kalz het potentieel van leren in netwerken en sociale media in de open education context te gebruiken. 'De MOOC-beweging is deels bezig met het ontwikkelen van "walled gardens", die niet aansluiten op de sociale en culturele contexten van hun gebruikers'.

Prof. dr. Marco Kalz

Prof. dr. Marco Kalz (1975) heeft Educational Science and Special Education gestudeerd aan de Universiteit van Keulen. Aansluitend behaalde hij zijn Mastertitel in Multimedia Didactics aan de Friedrich-Alexander Universiteit te Nürnberg. Tijdens deze periode heeft hij zich beziggehouden met computer science, instructional design, research methods, media design en media education. In 2009 is hij gepromoveerd aan de Open Universiteit op 'Placement support for learners in learning networks'. Zijn promotie ging over toetsing in open leeromgevingen.

Educational Science

Kalz was in de jaren 2002 en 2003 werkzaam als onderzoeker aan de universiteit van Duisberg-Essen. Hij heeft daar onderzoek gedaan naar de eCampus Duisburg met betrekking tot mobile learning in higher education. Van januari 2004 tot en met 2006 was Kalz als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de FernUniversitat Hagen waar hij onder meer een nieuw Master- en Bachelorprogramma Educational Sciences (Bilding und Medien/eEducation) heeft ontwikkeld. In 2006 is hij bij de Open Universiteit begonnen, bij het Centre for Learning Sciences and Technologies. Daar was hij als wetenschappelijk onderzoeker/assistant professor onder meer actief als wetenschappelijke coördinator van onderzoekgroepen in Europese projecten (TENCompetence, OpenScout, EMuRgency). Sedert 2013 is Kalz in zijn rol als associate professor actief als principal investigator van het MOOCKnowledge project - een Europese initiatief voor het verzamelen van aanbieder-overstijgende data over achtergrond, motivatie en doelstellingen van afnemers van Europese MOOCs. Tevens coördineert hij het werk van de OU-onderzoekers in het EMMA project (European Multiple MOOC Aggregator).

Professional

Marco Kalz is (co-)auteur van vele publicaties. Hij treedt regelmatig op als spreker in binnen- en buitenland en is lid van onder meer van het Interuniversity Centre for Educational Sciences (ICO), van het Dutch Research School on Information and Knowledge Systems (SIKS), lid van het bestuur van de International Association of Mobile Learning (IAMLEARN), de European Association of Technology-Enhanced Learning (EATEL) en hij is hoofd van de Europese EMPOWER expert groep over OER en MOOCs.