null Marijke Malsch benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies

RW_Benoeming_MarijkeMalsch_15585_head_large.jpg
Marijke Malsch benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies
Het College van Bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. M. (Marijke) Malsch per 1 februari 2019 benoemd tot hoogleraar Empirical Legal Studies bij het cluster Rechtswetenschappen, onderdeel van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de Open Universiteit.

Bredere opleiding van juristen

Het doel van de leerstoel en de aanstelling van Marijke Malsch is om het empirische onderzoek binnen het vakgebied rechtsgeleerdheid verder vorm te geven en beter te laten integreren in het juridische onderwijs van de Open Universiteit. Hoe het recht in de praktijk werkt en welk effect bereikt wordt is een van de onderzoeksdoelen. Marijke Malsch: 'Het juiste gebruik van empirisch onderzoek is essentieel voor juristen om goed beslagen ten ijs te komen. Daar hoort onder andere het vermogen bij om forensisch onderzoek, zoals DNA, of onderzoek naar de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen te begrijpen.' Volgens Malsch ligt de nadruk in het juridische onderwijs op dit moment vooral op positiefrechtelijke vakken en is er minder aandacht voor andere disciplines zoals psychologie of forensische wetenschappen, die wél erg belangrijk zijn voor het nemen van een gerechtelijke beslissing.

Goede ondersteuning voor slachtoffer, verdachte en getuige

Een belangrijk voorbeeld van empirisch-juridisch onderzoek is dat naar de kwaliteit van processenverbaal van verdachtenverhoren. Hieruit bleek dat deze processenverbaal de verhoren lang niet altijd goed weergeven. Daar vloeien risico’s uit voort voor de waarheidsvinding door de rechter.

Over Marijke Malsch

Naast de bekleding van de leerstoel Empirical Legal Studies (Open Universiteit en NSCR), is Marijke senior onderzoeker bij het NSCR – Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Ze doet onderzoek naar een ruime variëteit aan onderwerpen zoals lekenrechtspraak, privacy van slachtoffers, mensenhandel, de betrouwbaarheid van het proces-verbaal van verdachtenverhoor, stalkingswetgeving, de openbaarheid van strafrechtpleging, de afnemende rol van de rechter en de rol van deskundigenbewijs in het strafrecht. Marijke Malsch is raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s-Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland. Bij de Vrije Universiteit verzorgt zij het vak Recht en Praktijk, waarbij derdejaars bachelorstudenten kennis maken met empirisch onderzoek.

Mr. dr. Marijke Malsch