null Marko van Eekelen benoemd tot decaan faculteit Bètawetenschappen van de OU

ALG_Benoeming_decaanBeta_MarkovanEekelen_13459_head_large.jpg
Marko van Eekelen benoemd tot decaan faculteit Bètawetenschappen van de OU
Het College van bestuur heeft prof. dr. Marko van Eekelen per 1 januari 2020 benoemd tot decaan van de nieuwe faculteit Bètawetenschappen met de vakgebieden informatica, informatiekunde en milieuwetenschappen. De benoeming gaat in op 1 januari 2020. Van Eekelen is sinds 2009 als hoogleraar Softwaretechnologie werkzaam aan de Open Universiteit. Daarnaast blijft hij ook verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Prof. dr. Marko van Eekelen (Bergen op Zoom, 1956) verzorgde na zijn doctoraal Wiskunde aan de Radboud Universiteit bij Informatica onderwijs en promoveerde er in 1988. Oorspronkelijk heeft hij veel onderzoek gedaan naar theorie, ontwerp, implementatie en toepassing van functionele programmeertalen. Daarna is dit verbreed naar software-analyse, voor zowel functionele als imperatieve talen, met betrekking tot security, energie en andere eigenschappen. Dit onderzoek heeft o.a. geleid tot een essentiële verbetering van het beslis-algoritme van de Maeslantkering.

Bij de Open Universiteit is hij in 2009 benoemd tot hoogleraar Softwaretechnologie. Vanuit die functie is hij sinds 1 juni 2014 voorzitter van de vakgroep Informatica en tevens programmaleider van de master Software Engineering waaraan al 5 keer op rij het predicaat Topopleiding is toegekend door de Keuzegids Masters. Voor een klein deel van zijn tijd is hij ook werkzaam bij de sectie Digital Security van het Institute for Computing and Information Sciences van de Radboud Universiteit. 

Gelijktijdig met het aanvaarden van zijn benoeming tot decaan, draagt hij het voorzitterschap van de vakgroep Informatica over aan dr. Bastiaan Heeren en het programmaleiderschap van de master Software Engineering aan dr. Harald Vranken.

Marko van Eekelen

prof. dr. Marko van Eekelen