null Master Software Engineering (MSc)

IF_MASE_head_large.jpg

Master Software Engineering (MSc)

 • Informatica
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
De ontwikkelingen op het gebied van software engineering zijn stormachtig. Organisaties en bedrijven die zich bezig houden met softwareontwikkeling hebben grote behoefte aan professionals die een vraag of probleem kunnen oplossen met goed werkende software. De ontwikkeling en het onderhoud van kwalitatieve, betrouwbare software staat centraal in deze master. Daarbij is er aandacht voor zowel de technische als organisatorische kant van softwareprojecten. 


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert om op kleine én grote schaal innovatieve software te ontwerpen, ontwikkelen, uit te leveren en te onderhouden. Software die aantoonbaar voldoet aan kwaliteitseisen als correctheid, efficiency en security en die in overeenstemming is met professionele en ethische vereisten. Je leert gebruik te maken van de nieuwste academische technieken en inzichten in het vakgebied. Ook kun je verschillende oplossingen bieden voor problemen in vaak complexe softwareprojecten. Je leert belangen van diverse stakeholders afwegen en goed beargumenteerde keuzes maken. 
Aan de orde komen vragen als: Hoe ontwerp je de software architectuur zodat de daadwerkelijke software goed gestructureerd en goed onderhoudbaar is? Hoe kun je de kwaliteit van software bepalen en bewaken in de verschillende fasen van de softwareontwikkeling, en hoe kunnen wiskundige technieken daarbij helpen? 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Wil jij de stormachtige ontwikkelingen en uitdagingen op softwaregebied het hoofd bieden? Een flinke verdiepingsslag maken door voort te borduren op de kennis die je in de bachelor opdeed? Dan is de Master Software Engineering van de Open Universiteit wat je zoekt.  

Software engineering studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Koen Aerts

Student

'Ik begon vrij onbevangen te studeren, ging van module naar module. De studie was prima te combineren met m’n baan. Het kostte me geen moeite me ertoe te zetten. En, zo ben ik dan ook wel weer, als ik ergens aan begin dan ga ik er ook voor.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

Software Engineering is een discipline die voortdurend in beweging is en door de stormachtige ontwikkelingen op hardware- en softwaregebied voortdurend voor nieuwe uitdagingen staat. Softwaresystemen worden steeds groter en complexer. Bedrijven die zich bezighouden met softwareontwikkeling hebben daarom behoefte aan mensen die niet alleen een goed overzicht hebben over het vakgebied, maar die ook in staat zijn om zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden en de relevantie ervan te beoordelen voor de betreffende organisatie. Centraal in de opleiding staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitssoftware, met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij onderscheiden we drie deelaspecten: software architecture, software quality management en software quality assurance. 
 
In de Master Software Engineering ligt de nadruk op zowel onderzoek als praktijk, want ook in de praktijk is er in het bedrijfsleven een grote behoefte aan academisch geschoolde software engineers. Veel IT-projecten falen al in de ontwerpfase. In de opleiding leer je bestaande software te verbeteren en uit te breiden door betere software maintenance en renovatie op academisch niveau (cursus Software quality management) en betere verificatie van security (cursus Software security) en beter testen (cursus System verification and testing). Ook leer je nieuwe software beter te ontwikkelen door een betere software definitie: de ontwikkeling en verificatie op academisch niveau voorkomt problemen (cursussen Design for change, Software architecture). Bovendien leer je management beter uit te voeren door efficiënter gebruik te maken van IT-specifieke managementtechnieken (cursus Software quality management).
De opleiding is niet alleen een pré voor de praktijk, maar ook in wetenschappelijke zin. Academische vaardigheden zoals academisch schrijven en onderzoeksvaardigheden komen geïntegreerd in de vakken aan bod. Je afstudeeropdracht is bij uitstek het punt waar de praktijk- en onderzoeksvaardigheden beide van belang zijn. Een respectabel aantal van onze studenten heeft bij het afstuderen een zodanig onderzoeksresultaat, dat ze er samen met de docent een wetenschappelijk artikel over publiceren. 
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De omvang van de opleiding is 60 studiepunten wat neerkomt op een jaar fulltime studeren. De meeste studenten studeren in deeltijd (15-20 uur) naast een baan, de studie wordt meestal in 3 jaar afgerond. 
De opleiding is opgebouwd uit cursussen, die verdeeld zijn over twee academische jaren. Ieder jaar is ingedeeld in vier kwartielen en een zomerstop. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment en zijn binnen deze structuur geprogrammeerd zodat je vooraf een realistisch studieplan kunt maken. Je bestudeert een vaste cursus binnen een kwartiel van 10 weken en rondt de cursus af met een tentamen in de 11e week. Soms loopt een cursus over twee kwartielen. Je kunt op ieder moment met een variabele cursus starten. De opleiding kent twee startmomenten per jaar (september en februari). In het jaarrooster zie je wanneer een cursus is ingepland en wordt begeleid. Vertragen en versnellen is in overleg met je studieadviseur mogelijk, bijvoorbeeld door vooruit te werken of tijdens de zomerstop een cursus te bestuderen. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

Hoe lang je over de opleiding doet is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De opleiding bedraagt in totaal 60 studiepunten. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Als je kiest voor 30 studiepunten per jaar, dan kun je de opleiding in twee jaar afronden. Je studeert dan gemiddeld 20 uur per week. Samen met de studieadviseur bekijk je het meest ideale studietraject, rekening houdend met je persoonlijke situatie. 

Academisch studeren op jouw manier

De Master Software Engineering is een opleiding die je optimaal kunt combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt virtuele en soms fysieke bijeenkomsten en bent online in contact met medestudenten en docenten. Samen met de studieadviseur kijk je wat voor jou het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij de studieadviseur. Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus.

Tentaminering

De meeste cursussen in de master Software Engineering sluit je af met een opdracht. Een enkele keer is er sprake van een schriftelijk tentamen. Schriftelijke tentamens vinden plaats op vaste data in een van onze studiecentra of op afstand. Je sluit een cursus af in de tentamenweek van het betreffende kwartiel. Je kunt twee keer herkansen: in de tentamenweek van het volgend kwartiel en voordat de inschrijfduur van twaalf maanden is verstreken. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je digitaal aanmelden voor cursussen en tentamens en jouw studiepad bekijken. Via de digitale leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide digitale 
bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de verplichte begeleidingsbijeenkomsten gehouden.  

Starten

Wil je starten met de masteropleiding Software Engineering, meld je dan tijdig aan voor een telefonisch adviesgesprek met onze studieadviseur. Tijdens het gesprek bekijken we of je op basis van je vooropleiding toegelaten kunt worden tot de master of je een premaster kunt volgen. Ben je toelaatbaar, dan wordt op basis van jouw specifieke situatie een voor jou optimaal studie-pad besproken. Je krijgt ook informatie over de toelatingsprocedure, mogelijke vrijstellingen en een inschatting van de studiekosten. Daarna meld je jezelf aan voor de opleiding en de cursussen. In verband met het versturen van het studiemateriaal en het maken van groepsindelingen vragen we jou om uiterlijk vier weken voor de start van het kwartiel aan te melden, bij voorkeur eerder. Vraag tijdig (minimaal één maand voor de start van de opleiding of premaster) formeel toelating tot de master of premaster aan. 
De Master Software Engineering start in september en februari. Een adviesgesprek aanvragen kan gedurende het hele jaar. 

Toelating

Wil je een masteropleiding gaan volgen, dan dien je eerst te worden toegelaten. Heb je een bacheloropleiding afgerond aan de Open Universiteit, dan kun je automatisch doorstromen naar de hierop volgende master. Heb je dat vereiste getuigschrift niet, maar heb je wel een hbo- of wo-opleiding afgerond, dan kun je mogelijk worden toegelaten tot een premaster. Hiermee vul je de ontbrekende kennis aan die je nodig hebt voor een master. Na afronding van de premaster word je toegelaten tot de masteropleiding. De premaster moet afgerond zijn voordat je aan de master begint. 
Vraag voordat je toelating gaat aanvragen altijd een adviesgesprek aan. Hierin wordt onder andere besproken hoe je premaster er naar verwachting uit zal zien.

Vrijstelling

Je krijgt alleen een vrijstelling voor mastercursussen als je kunt aantonen dat je de betreffende
cursus op wo-masterniveau elders hebt gevolgd en succesvol afgesloten hebt. Daarbij moeten ook de inhoud en de omvang van de elders gevolgde mastercursus overeenkomen met de Informatica-mastercursus.

Collegegeld

Het collegegeld dat je betaalt bij de Open Universiteit wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Met de Master Software Engineering op zak mag je jezelf officieel een Master of Science (MSc) noemen, een internationaal erkende academische titel. Je kunt doorgroeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau. Denk onder meer aan banen als software engineer, software architect, security specialist, tester, docent Informatica, wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van software engineering of wetenschappelijk programmeur.

Titel

Na afronding van de opleiding ontvang je het getuigschrift Masteropleiding Software Engineering. Als afgestudeerde mag je de titel Master of Science (MSc) in Software Engineering voeren. Deze titel is internationaal erkend. Je mag in plaats daarvan ook kiezen voor het voeren van de Nederlandse titel ingenieur (ir.).

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2022 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten. 

Meer informatie

Voor alle studenten zijn er vier studiedagen, telkens aan het begin van een kwartiel.   
Alle studenten die met de bacheloropleiding Informatica of Informatiekunde of de masteropleiding Artificial Intelligence, Computer Science of Software Engineering bezig zijn, worden van harte uitgenodigd voor de startdag. Deelname is kosteloos. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Wil je meer informatie of eerst een persoonlijk adviesgesprek voordat je met de master Software Engineering start? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs. 

Accreditatie

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de opleiding Software Engineering geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.