null Master Gezondheidswetenschappen

SG24-25_GW_MAGW_SG_2425_head_large.jpg

Master Gezondheidswetenschappen

 • Gezondheidswetenschappen
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september
 • 28 uur per studiepunt
 • 2 jaar (bij 30 EC/jaar)
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat elk kind een gezond lunchtrommeltje mee naar school krijgt? Dat we via slimme data-analyse ziektes kunnen opsporen nog voordat er klachten zijn? En we meer mensen aan het bewegen krijgen? De master Gezondheidswetenschappen zoomt in op de complexe vraagstukken van nu binnen de publieke gezondheid en zorg. Je leert vanuit diverse invalshoeken kritisch naar de zorg van de toekomst te kijken. En op basis van wetenschappelijk onderzoek met multidisciplinaire oplossingen te komen. 


Wat leer je in deze opleiding?

Om de effectiviteit en kwaliteit van zorg te verbeteren, is er behoefte aan onafhankelijke denkers die met een ruime blik naar gezondheid kijken. De masteropleiding Gezondheidswetenschappen start daarom met een brede wetenschappelijke basis. Je ontwikkelttniet alleen je academische kennis op het gebied van zorg en publieke gezondheid, maar ook op het terrein van relevante vakken zoals psychologie, management, recht, informatica en informatiekunde. Tijdens de opleiding kies je één van de twee specialisaties: Gezondheidsbevordering, of Management & Kwaliteitszorg. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Heb jij een hart voor zorg en gezondheid? En werk je misschien al in de zorg? Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze, onafhankelijke denkers die hun kennis willen verbreden om straks bij te dragen aan een effectief en toekomstbestendig zorg- en gezondheidssysteem. 

Gezondheidswetenschappen studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Nathalie ter Hoeve

student

'Met de combinatie van Gezondheidswetenschappen en Environmental Sciences hoop ik écht de link te kunnen leggen tussen gezondheid en milieu. We weten dat de omgeving van groot belang is voor het welzijn van mensen en ik denk dat we daar als samenleving nog veel winst kunnen behalen.' Lees hier haar verhaal.

Tijdens de masteropleiding Gezondheidswetenschappen verwerf je eerst een brede wetenschappelijke basis. Na een half jaar kies je uit twee specialisaties: Gezondheidsbevordering of Management & Kwaliteitszorg. Gezondheidsbevordering gaat dieper in op het stimuleren van een gezonde leefstijl en effectieve zorgverlening. Daarbij ligt de focus sterk op e-health en data science. De specialisatie Management & Kwaliteitszorg is specifiek gericht op de snelle digitale transformatie in de zorg en wat daarbij komt kijken op het terrein van beleid, governance en recht. Zo krijg je onder andere inzicht in wat er nodig is om de digitalisering van zorgprocessen te bewerkstelligen. Met als doel: de kwaliteit van zorg en de gezondheid van mensen verbeteren.  

De opleiding haakt sterk in op wat vandaag de dag speelt in de zorgpraktijk. In de cursus Project werk je samen met medestudenten uit beide specialisaties aan de oplossing van een relevant zorg- of gezondheidsvraagstuk. Je sluit de opleiding af met een afstudeeronderzoek waarin je jouw academische kennis en vaardigheden toepast om een actueel probleem uit de zorg of de publieke gezondheid te doorgronden.
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De master Gezondheidswetenschappen bestaat uit twee brede, vakinhoudelijke cursussen, drie specialisatiecursussen, de cursus Project die gericht is op actuele problematiek, en het afstudeertraject. Je kiest tijdens de master één van twee specialisaties: Gezondheidsbevordering of Management & Kwaliteitszorg. Elk jaar is ingedeeld in vier kwartielen. Alle cursussen zijn binnen deze structuur geprogrammeerd. In het jaarrooster staat wanneer een cursus van start gaat en de begeleiding is ingeroosterd. Hier kun je vervolgens doorklikken naar de beschrijvingen van de afzonderlijke cursussen. 

Jaarrooster 

Download hier

Studieduur

Hoe lang je over de masteropleiding doet, bepaal je deels zelf. De deeltijdopleiding heeft in totaal 60 studiepunten, evenveel als een éénjarige voltijdopleiding. Eén studiepunt is gelijk aan 28 studie-uren. Je kunt de opleiding in twee jaar afronden als je met minimaal 20 uur studie per week 30 studiepunten per jaar behaalt. Vertragen of versnellen is enigszins mogelijk. De studieadviseurs van Gezondheidswetenschappen kunnen daarover adviseren, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Je studie is daardoor altijd in te passen in je leven en je werk. 

Academisch studeren op jouw manier

De masteropleiding Gezondheidswetenschappen is een opleiding met veel online elementen. Je kunt dus vaak zelf bepalen waar  en wanneer je studeert. En kun je studie dus combineren met je baan en sociale activiteiten. Je bestudeert lesmateriaal, maakt online opdrachten (soms met medestudenten), volgt enkele fysieke bijeenkomsten en hebt online contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie en eventueel in overleg met een studieadviseur van Gezondheidswetenschappen. Flexibel en op maat studeren dus!   

Begeleiding

Online studeren betekent niet dat je er alleen voor staat. De begeleiding door docenten en tutoren verloopt in elke cursus via de online leeromgeving. Bij sommige cursussen is er begeleiding in de vorm van een (verplicht(e) of facultatief/ve) practicum of bijeenkomst, online, of in een studiecentrum (zie de betreffende cursus op de website en het jaarrooster). Met vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of het tentamen kun je terecht bij de docent van de cursus. Vragen over studieplanning of -voortgang kun je altijd stellen aan de studieadviseurs van Gezondheidswetenschappen. Voor alle overige vragen kun je terecht bij de afdeling Service en informatie.  
Een enkele keer zijn er (verplichte) bijeenkomsten in een studiecentrum. Bijeenkomsten en colleges vinden meestal in de avonduren plaats of op een zaterdag, soms op een werkdag overdag, maar dat weet je dan maanden van tevoren. Van hoorcolleges wordt vaak een opname gemaakt die je achteraf kunt bekijken. Houd er rekening mee dat verplichte bijeenkomsten niet elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden.  
Voor een online practicum verloopt de aanmelding meestal via de online leeromgeving, na inschrijving. voor de cursus. Voor verplichte practica in een studiecentrum verloopt de aanmelding anders: je wordt toegewezen aan een practicumgroep in het dichtstbijzijnde studiecentrum na aanmelding voor de cursus. Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. 
Lees voor aanmelding altijd de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids.  

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen. De tentamenvorm verschilt per cursus: een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een combinatie van tentamenvormen komt in de master vaak voor.  
Een online tentamen (digitaal individueel tentamen of digitaal groepstentamen) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met een online monitoringsysteem (proctoring). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt. Voor iedere cursus heb je drie tentamenkansen en twaalf maanden inschrijftermijn.  

Digitale omgeving

Alle cursussen worden begeleid via de online leeromgeving; hier vind je alle cursussen waarvoor je staat ingeschreven. In de cursusomgeving staan alle voorzieningen en informatie die nodig zijn voor de studie: actuele mededelingen, studeeraanwijzingen, leerstof, opdrachten, oefententamens, een discussieforum en informatie over contact met de docenten, begeleiding en tentaminering van de cursus.  
In het Opleidingsportaal Gezondheidswetenschappen in de digitale leeromgeving staat opleidingsspecifieke informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld informatie over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Ook heb je toegang tot een uitgebreide online bibliotheek, waar je een groot aantal online bronnen kunt raadplegen.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, en kun je tentamens maken. Je kunt hier ook studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. En dit is de plek voor begeleidingsbijeenkomsten op locatie.

Starten

Wil je starten met de master Gezondheidswetenschappen, meld je dan aan voor een telefonisch adviesgesprek met een studieadviseur van de faculteit Psychologie (waar Gezondheidswetenschappen onder valt). Tijdens het gesprek bekijken we de mogelijkheden van toelating op basis van je vooropleiding. Mogelijk moet je eerst de Premaster Gezondheidswetenschappen volgen.
De masteropleiding kun je het beste in september starten, maar enige flexibiliteit is mogelijk.  

Voorkennis

Leesvaardigheid in Engels op niveau B2 is nodig om de Engelstalige tekstboeken en artikelen goed te begrijpen.

Toelating

Met een wo-bacheloropleiding in de Gezondheidswetenschappen of een vergelijkbare opleiding word je direct toegelaten tot de master. Heb je een ander hbo- of wo-diploma van een verwante opleiding, dan kun je mogelijk eerst worden toegelaten tot de Premaster Gezondheidswetenschappen, waarmee je de ontbrekende kennis aanvult. Na afronding van de premaster word je dan toegelaten tot de masteropleiding (zie ook de studiegids voor meer informatie). 

Vrijstelling

In de master wordt in principe geen vrijstelling verleend.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. Welk tarief voor jou van toepassing is, hangt af van je vooropleiding en nationaliteit. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Echter, omdat het tekort aan goede arbeidskrachten groot is, stimuleert de overheid mensen om een opleiding te volgen in de gezondheidszorg of publieke gezondheid. Heb je een masteropleiding op een ander vakgebied dan het onderwijs of de zorg en maak je hiermee een overstap? Dan betaal je mogelijk voor de opleiding Gezondheidswetenschappen toch het wettelijke collegegeld. Studiemateriaal, begeleiding, 12 maanden inschrijfduur en drie tentamenkansen zijn bij de prijs inbegrepen.  
Bereken zelf je kosten.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Na afronding van de master Gezondheidswetenschappen ben je Master of Science (MSc). Met deze academische titel kun je bijvoorbeeld aan de slag in een beleids- of managementfunctie in een multidisciplinair team van een gemeente, GGD, gezondheidsinstelling of ziekenhuis. Maar je kunt ook gaan werken als adviseur, beleidsmedewerker of manager in een staffunctie of als consultant. Daarnaast is het mogelijk om docent of onderzoeker te worden, bijvoorbeeld bij een universiteit, hbo-instelling of een onderzoeksinstituut. In alle gevallen ben je in staat om goed met betrokkenen te communiceren, hun problemen en processen te begrijpen, hun onderlinge verschillen te overbruggen en op zoek te gaan naar oplossingen voor deze verschillen en problemen. 

Titel

Met een diploma van de master Gezondheidswetenschappen mag je jezelf Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel.

Waardering

De Open Universiteit is een van de veertien Universiteiten van Nederland. De onderwijsprestaties van alle universiteiten worden vergeleken in de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de rankings van de Keuzegidsen. In de Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit in de top van de veertien universiteiten.

Meer informatie

Contact

Heb je vragen over de master Gezondheidswetenschappen, neem dan contact op met een studieadviseur van Gezondheidswetenschappen.

Accreditatie

De masteropleiding staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de masteropleiding Gezondheidswetenschappen geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.