null Master Psychology - variant Levenslooppsychologie

SG24-25_PSY_MAPLL_SG_2425_head_large.jpg

Master Psychology - variant Levenslooppsychologie

 • Psychologie
 • Deeltijd
 • 60 EC
 • Nederlands
 • Master of Science (MSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Beste opleiding volgens de NSE 2024!
 • Academisch jaar 2024-2025
Heb je een universitaire bachelor in de Psychologie afgerond en ben je nu als coach, jeugdwerker, mentor, echtscheidingsbemiddelaar of loopbaanbegeleider toe aan een serieuze verdiepingsslag? Wil je daarbij opgeleid worden tot een deskundige die straks mensen in alle levensfasen optimaal kan begeleiden? Ga dan voor de mastervariant Levenslooppsychologie van de Open Universiteit!  


Wat leer je in deze opleiding?

Je leert hoe we ons als mens ons hele leven blijven ontwikkelen: emotioneel, biologisch, sociaal én cognitief. Daarbij ontdek je hoe die ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en de wijze waarop we keuzes maken. Met een brede blik op het menselijke gedrag leer je hoe je straks mensen in al hun levensfasen optimaal kunt begeleiden en hun zelfrealisatie en welzijn kunt bevorderen. Daarbij ontwikkel je jouw competenties als professional en leer je wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op diverse domeinen. Je ontwikkelt kennis en inzicht van psychologische vraagstukken en leert hier kritisch op te reflecteren. Daarbij bestudeer je theorieën en hun onderlinge samenhang en ontwikkel je voor de psychologie relevante onderzoeksmethoden, diagnostiek en interventies. Tegelijk leer je zelfstandig rapportages op te stellen en te werken binnen beroepsethische regels. 

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Levenslooppsychologie is interessant voor iedereen die de mens bij zijn ontwikkeling door alle levensfasen heen wil ondersteunen. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk op het bevorderen van welzijn en zelfrealisatie. 

Psychologie studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • universitaire titel Master of Science (MSc)
Katrinus Posthumus

student

'Mijn ambitie heeft alles te maken met de gemiste kansen uit mijn jeugd. Studeren is voor mij een soort genoegdoening: kijk, ik kan het wel!' Lees hier zijn verhaal.

Het relatief jonge vakgebied van de levenslooppsychologie is een reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet stilstaat als we volwassen zijn. We blijven ons continu ontwikkelen, zowel biologisch en cognitief als sociaal en emotioneel. In deze opleiding ligt de nadruk op het begrijpen en bestuderen van de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de gehele levensloop. Je wordt opgeleid tot deskundige die mensen in alle levensfasen optimaal kan ondersteunen. Ook diagnostiek en interventie spelen daarbij een belangrijke rol. Vragen die aan bod komen zijn onder meer ’Welke keuzes maken mensen in hun leven en waarom?’, ’Hoe kunnen we mensen wetenschappelijk onderbouwd ondersteunen bij het maken van keuzes in hun leven?’ 'Welke factoren dragen bij aan een gelukkig, goed en mentaal gezond leven?' 'Hoe kan veerkracht en persoonlijke groei gedurende de levensloop bevorderd worden?' In deze master ligt de focus dus, anders dan bij de klinische psychologie, op de ’normale’, functionele ontwikkeling. 
 

Opzet

In deze mastervariant bestudeer je menselijk gedrag in verschillende levensfasen. Je volgt vier cursussen die theorie en praktijkvoorbeelden met elkaar verbinden: Levenslooppsychologie, Positief coachen, Psychodiagnostiek in de levenslooppsychologie en Positieve psychologie. De cursussen zorgen voor inhoudelijke verdieping. Ook binnen de levenslooppsychologie zijn de resultaten van het diagnostische proces belangrijke aanknopingspunten voor begeleidings- of coachingstrajecten. Diagnostische instrumenten, zoals psychologische gespreksvoering, observatie en testonderzoek worden ingezet om die factoren in kaart te brengen die het optimale functioneren beïnvloeden. Hierbij is bijzondere aandacht voor concepten uit de positieve psychologie, zoals mentale veerkracht en positief affect. In de stage ontwikkel je vaardigheden en competenties voor professioneel handelen. Je sluit de master af met een afstudeeronderzoek waarover je een scriptie (masterthesis) schrijft.   
 
Wil je meer weten over de inhoud, vraag dan de studiegids aan.

Opbouw

De master is opgezet als een deeltijdopleiding verdeeld over twee academische jaren. De opleiding bestaat uit vier vakinhoudelijke cursussen, een stage, een onderzoekspracticum scriptieplan en een masterthesis. De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Kijk voordat je een studieplanning maakt in het jaarrooster wanneer een cursus start en wanneer de begeleiding is ingeroosterd. Vertragen en versnellen is in de masterfase mogelijk, maar is afhankelijk van je stage en hoe lang je over het scriptietraject doet. Vraag advies aan de studieadviseurs van Psychologie. 

Jaarrooster 

Download hier

 

Studieduur

De masteropleiding levert in totaal 60 studiepunten (EC) op, vergelijkbaar met een éénjarige voltijdopleiding. Een cursus van 5 studiepunten komt overeen met een studieduur van 140 studie-uren. Het deeltijdprogramma is gebaseerd op 30 studiepunten per jaar, zodat je de opleiding in twee jaar kunt afronden met gemiddeld 20 uur studie per week. Je tempo hangt ook van de manier waarop je je stage invult en de tijd die je nodig hebt voor je masterthesis. 

Academisch studeren op jouw manier

De mastervariant Levenslooppsychologie kun je optimaal combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis. Je maakt online opdrachten, volgt online en soms fysieke bijeenkomsten bij een studiecentrum van de Open Universiteit en bent online in contact met medestudenten en docenten. Je stippelt het voor jou meest passende studietraject uit, rekening houdend met je persoonlijke situatie en eventueel in overleg met een studieadviseur van Psychologie. Flexibel en op maat studeren dus!

Begeleiding

Via de online leeromgeving kom je in contact met je docenten en medestudenten. Binnen elke cursus is de docent je aanspreekpunt. De studieadviseurs van de faculteit Psychologie kunnen je helpen bij vragen over de studie-aanpak en -planning. Elke mastercursus bestaat uit individuele en groepsactiviteiten. Je bestudeert individueel de theorie en maakt een aantal studietaken. Daarnaast kom je twee tot drie keer per cursus bij elkaar via (online) bijeenkomsten waarin je de leerstof met medestudenten en de docent op een actieve manier verwerkt en toepast. Je bespreekt ervaringen en praktijkvoorbeelden en er is ruimte voor tentamenvoorbereiding. Groepsactiviteiten vinden meestal online en soms fysiek plaats in de avonduren en in het weekend. Online sessies worden opgenomen zodat je ze achteraf kunt bekijken.Bij cursussen met (verplichte) praktijkbijeenkomsten in een studiecentrum zijn de data ruim van tevoren bekend. Kijk bij de cursusbeschrijving voor meer informatie over de begeleiding. 

Begeleidingsbijeenkomsten

Bij een verplicht practicum in een studiecentrum word je na je aanmelding voor de cursus toegewezen aan een practicumgroep in het voor jou dichtstbijzijnde studiecentrum. Hiervan krijg je bericht. Het aantal plaatsen is beperkt, het kan dus voorkomen dat er een wachtlijst is bij deze cursussen. Lees altijd voor aanmelding de informatie bij de cursus op Studieaanbod of in de studiegids. Houd er rekening mee dat bijeenkomsten van een cursus niet in elk kwartiel en niet in elk studiecentrum georganiseerd worden. 

Tentaminering

Je sluit elke cursus af met een tentamen in het Nederlands. De tentamenvorm verschilt per cursus, maar is  vaak een combinatie van tentamenvormen, zoals een online meerkeuzetentamen of soms een online tentamen met open vragen, een mondeling tentamen of een opdracht. Een online tentamen (digitaal individueel tentamen, DIT, of digitaal groepstentamen, DGT) maak je meestal ’s avonds en soms ’s middags in het studiecentrum of thuis met proctoring (een online surveillancesysteem). In het jaarrooster staat hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt.
Binnen de inschrijfduur van 12 maanden heb je drie tentamenkansen.
Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat.
Je sluit de opleiding af met een masterthesis (afstudeeronderzoek en scriptie). Het Onderzoekspracticum scriptieplan bereidt je daarop voor en wordt aan de hand van opdrachten getentamineerd. Daarna mag je door naar de Masterthesis. De stage rond je af met een stageverslag, eventueel aangevuld met diagnostiekcasussen (noodzakelijk voor de BAPD). 

Digitale omgeving

Als student in een opleiding heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. In je studiepad zie je welke cursussen je al hebt behaald en welke je nog moet doen. Ook kun je je aanmelden voor cursussen en tentamens. Via mijnOU krijg je bovendien toegang tot een uitgebreide online wetenschappelijke bibliotheek en andere diensten. Via de online leeromgeving heb je vervolgens toegang tot het Opleidingsportaal Psychologie met informatie vanuit de faculteit, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van medewerkers, afstuderen en hulpmiddelen bij de studie. Ook heb je in de leeromgeving toegang tot elke cursus waarvoor je staat ingeschreven met het online studiemateriaal en oefentoetsen. Hier heb je ook contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft studiecentra verspreid over Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten, volg je (verplichte) practicumbijeenkomsten en kun je tentamens afleggen. Je kunt in de studiecentra ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. Bovendien worden hier de begeleidingsbijeenkomsten gehouden van die cursussen waarbij aanwezigheid verplicht is. 

Aanmelden

Om te starten met de mastervariant Levenslooppsychologie moet je eerst toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Hiervoor maak je een mijnOU-account aan. Vraag ruim twee maanden voor de start van de opleiding toelating aan tot de master. Nadat je de officiële toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor een mastercursus.  
 
Met een bachelordiploma Psychologie van de Open Universiteit word je rechtstreeks toegelaten tot de mastervariant Levenslooppsychologie. Heb je een wo-bacheloropleiding in de Psychologie van een andere universiteit afgerond? Dan word je mogelijk ook rechtstreeks toegelaten tot de master, of kom je in aanmerking voor een individuele premaster. Na het afronden hiervan kun je instromen in de master.  
 
Heb je géén bachelordiploma Psychologie, maar wel een andere, verwante hbo- of wo-bachelor afgerond? Dan kom je misschien in aanmerking voor de Premaster Levenslooppsychologie (55 of 60 studiepunten) die na afronding toegang geeft tot de bijbehorende mastervariant. Dit premasterprogramma is afgestemd op de bijbehorende mastervariant en bestaat uit een aantal cursussen uit de bachelor Psychologie. Je behaalt geen bachelordiploma.  
 
Vraag voor meer informatie over de toelatingsmogelijkheden een adviesgesprek aan met een studieadviseur of kijk bij Psychologie studeren

Starten

Je kunt op meerdere momenten starten met de mastervariant Levenslooppsychologie. Kijk in het jaarrooster voor de startmomenten van cursussen.

Voorkennis

Het is belangrijk dat je naast de Nederlandse taal de Engelse taal goed beheerst aangezien je ook Engelstalige boeken en artikelen gaat gebruiken. Tentamens, scripties en presentaties zijn wel altijd in het Nederlands.

Vrijstelling

In de master wordt geen vrijstelling verleend. Het heeft alleen zin om vrijstelling aan te vragen in de master als je kunt aantonen dat je een cursus elders op wo-masterniveau succesvol hebt afgerond die in inhoud, omvang en niveau overeenkomt met de mastercursus aan de Open Universiteit. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, kun je vrijstelling in de master aanvragen bij je toelatingsverzoek (kosten 161 euro). 

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. Bereken zelf je kosten.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van financiering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Wat kun je met jouw diploma?

Het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland verandert voortdurend. Voor meer informatie over de lopende discussie over de aansluiting tussen masteropleidingen en postmasteropleidingen in de geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de postmaster tot gz-psycholoog, die in de huidige situatie nodig is voor een BIG-registratie en de vervolgopleiding tot klinisch psycholoog), verwijzen we naar de website van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.
 
Om op de hoogte te blijven kun je je via die website ook abonneren op de nieuwsbrief van de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). Zodra de gevolgen voor de opleidingen Psychologie duidelijk worden, vermelden we dat hier en via de informatiekanalen voor studenten Psychologie. 
 
De mastervariant Levenslooppsychologie biedt een uitstekende basis voor diverse beroepsmogelijkheden op het gebied van begeleiding en coaching, beleid, onderwijs en onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan een functie als psycholoog in de eerstelijnshulpverlening, een algemeen ziekenhuis of in de ouderenzorg, maar ook in andere (zorg)instellingen zoals een kinderdagverblijf of hospice. Ook andere functies, zoals schoolpsycholoog, beleidsmedewerker of beleidsadviseur in het bedrijfsleven en bij de overheid behoren tot de mogelijkheden. Ook voor (toekomstige) coaches, mentoren, vertrouwenspersonen, loopbaanbegeleiders, echtscheidingsbemiddelaars of jeugdwerkers biedt deze master relevante aanknopingspunten.  
Daarnaast bereidt deze master ook voor op onderzoeksfuncties binnen universiteiten, andere opleidingsinstituten of kenniscentra of een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker. Je kunt solliciteren op onderzoeksprojecten waarvoor promovendi gezocht worden. 
Houd er rekening mee dat je voor sommige beroepen een BIG-registratie moet hebben (en dus gezondheidszorg- ofwel gz-psycholoog moet zijn, niet te verwarren met gezondheidspsycholoog!). Afgestudeerden kunnen instromen in de postmasteropleiding tot gz-psycholoog mits je het juiste vakkenpakket en de juiste stage hebt gevolgd. Meer informatie hierover vind je onder Toelating tot gz-opleiding en in de studiegids. 
Masterpsychologen Levenslooppsychologie kunnen onder voorwaarden (extra vakken en de juiste stage) in aanmerking komen voor de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en kunnen zich onder voorwaarden aanmelden bij de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP en de studiegids. 
 
Voor wie in België aan de slag wil als (klinisch) psycholoog: kijk voor actuele informatie op ou.be.

Titel

Met het diploma van de mastervariant Levenslooppsychologie mag je jezelf Master of Science (MSc) noemen, een erkende academische titel, en ben je masterpsycholoog.
 
Voor wie in België woont of werkt: het niveau van elk Nederlands bachelor- en masterdiploma is gelijkwaardig aan dat van een Belgische bachelor en master. Je mag je dus Bachelor of Science of Master of Science noemen (BSc/MSc). De masteropleiding in België is echter tweejarig en bestaat uit 120 in plaats van 60 studiepunten. Kijk op ou.be voor meer informatie en neem altijd contact op met een studiecentrum in Vlaanderen voordat je toelating aanvraagt.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten (vergelijking wetenschappelijke bachelors) en Keuzegids Masters scoort de Open Universiteit hoog in ranglijsten van de veertien universiteiten in Nederland. De masteropleiding Psychologie scoort al enkele jaren hoog op inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, voorbereiding beroepsloopbaan, docenten, studiebegeleiding, toetsing/beoordeling, informatievoorziening, studielast en kwaliteitszorg. Voor de master wordt geen rangorde gegeven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Psychologie studeren of Open dagen Psychologie.

Contact

Heb je vragen over de mastervariant Levenslooppsychologie, neem dan contact op met een studieadviseur van de faculteit Psychologie. 

Accreditatie

De masteropleiding Psychology staat geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van de overheid en is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.  
Een aantal cursussen uit de master Arbeids- en organisatiepsychologie is ook geaccrediteerd voor bij- en nascholing voor de registers Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP.
 
Mits je het juiste vakkenpakket (met extra vakken) en de juiste stagevorm hebt afgerond, biedt de mastervariant Levenslooppsychologie de mogelijkheid tot het behalen van de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van de beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).  
Na het afronden van de masteropleiding kun je lid worden van het NIP). Tevens kun je onder voorwaarden inschrijven in beroepsregisters en de NIP-registraties Psycholoog van Arbeid en Gezondheid, Psycholoog-Trainer en Kinder- en Jeugdpsycholoog. De masteropleiding geeft niet automatisch recht op registratie. Per registratie gelden andere registratie-eisen, waaronder werkervaring in het werkgebied. Bekijk hiervoor de registratie-eisen van het NIP. Ook kun je onder aanvullende voorwaarden instromen in vervolgopleidingen, zoals de postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog). Je dient dan het juiste vakkenpakket en de juiste stagevorm te hebben gevolgd. Lees ook de belangrijke informatie onder Na je studie (ook belangrijk voor Belgische studenten)!  
 
Zoals eerder vermeld, is het perspectief voor psychologiestudenten om te gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland aan verandering onderhevig. Je kunt aan de verstrekte informatie op deze webpagina daarom geen rechten ontlenen.