RW_Master_AlgemeenRecht_22496_head_large.jpg

Master Rechtsgeleerdheid Generiek

Wil je je binnen de master Rechtsgeleerdheid niet specialiseren in één specifieke afstudeerrichting, maar juist in de breedte het recht verder bestuderen? Dan is de generieke mastervariant iets voor jou. Deze master bestaat uit drie delen: een verplicht deel, (minimaal) vier keuzecursussen en een afstudeerscriptie.

Methodologie

Het verplichte deel bestaat uit de cursus Methodologie van de Rechtswetenschap, waarbij je leert hoe je juridische kennis verzamelt, verwerkt en op schrift stelt om juridische problemen tot een goed einde te brengen, en de cursus Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels, waarbij je je verder verdiept in het toepassen van Europees recht binnen de nationale rechtsstelsels van EU-lidstaten.

Keuzecursussen

Om je juridische kennis extra te verbreden, hebben we daarnaast een groot aantal keuzecursussen voor je samengesteld. Je kunt je onder andere oriënteren op het gebied van internationaal strafrecht, sanctierecht, fundamentele rechten in de 21e eeuw, juridische aspecten van financiële dienstverlening, Nederlands migratierecht en cybercriminaliteit. Je kiest zelf de cursussen uit die het beste aansluiten op jouw interesses, ervaring en/of vakgebied. Hiermee ontwikkel je je niet alleen tot een breed opgeleide jurist met een uniek profiel, maar scherp je ook je analytisch denkvermogen, onderzoekende houding en schriftelijke en mondelinge vaardigheden aan.

Zo kun je straks kritisch en zelfbewust aan de slag met regelgeving en beleid; iets waar jijzelf, jouw organisatie en de maatschappij als geheel nog lang de vruchten van kunnen plukken.


In de master Rechtsgeleerdheid kies je een afstudeerrichting. Als je je niet wilt specialiseren in een vakgebied maar je juist breed wil oriënteren, dan kun je kiezen voor de generieke master. De generieke masteropleiding kent drie delen, namelijk een verplicht deel (15 EC), keuzecursussen (30 EC) en de afstudeerscriptie (15 EC). Het verplichte deel bestaat uit de cursussen Methodologie van de Rechtswetenschap en Doorwerking van Europees recht in nationale rechtsstelsels.

Op de opleidingspagina master Rechten lees je alles over de inhoud, opbouw, vooropleiding, studiemethoden en je toekomstmogelijkheden.