null MKB-leningen hebben positieve invloed op winstgevendheid van Ghanese banken

MW_IsaacBoadi_13737_head_large.jpg
MKB-leningen hebben positieve invloed op winstgevendheid van Ghanese banken
Eigenaren van kleine en middelgrote ondernemingen geloven vaak dat hun bedrijf interessant en voldoende winstgevend is om in aanmerking te komen voor bancaire financiering. Financiële instellingen daarentegen klagen er dikwijls over dat het moeilijk is om goede en winstgevende MKB-klanten te vinden. Mogelijke financiële risico’s weerhoudt banken. Maar hoe groot is dat risico? Isaac Boadi, promovendus bij de Open Universiteit in Heerlen onderzocht de invloed van MKB-leningen op de winstgevendheid van de banken vanuit de Ghanese context. Zijn conclusie is dat het verstrekken van kredieten aan het MKB geen negatieve invloed heeft op de winstgevendheid van banken. MKB leningen kunnen de rentemarges en winst van de bank positief beïnvloeden. Daarnaast helpen investeringen om de groei van ondernemingen en de economie te bevorderen.

Isaac Boadi verdedigt zijn proefschrift met als titel: 'Estimating the Impact of Small and Medium Enterprises (SMEs) Financing on Banks' Profitability' op 13 oktober 2017 bij de Open Universiteit in Heerlen. Centrale onderzoeksvraag is: 'wat is de invloed van de MKB-financiering op de winstgevendheid van banken in Ghana?' Op dit moment verstrekken grotere banken, kleinere leningen aan MKB-ondernemingen dan kleinere banken. Hoe winstgevender de bank, des te groter wordt het risico beschouwd op leningen aan MKB-ondernemingen. Vooral in een hoge inflatieperiode beperken winstgevende banken kredietverstrekking aan MKB-ondernemingen. Dat is opmerkelijk omdat onderzoek juist aantoont dat er ook kansen liggen voor banken om hun winstgevendheid te verhogen. Beter gekapitaliseerde banken zijn winstgevender en beter in staat om faillissement te vermijden.

Boadi: 'Banken in Ghana zouden meer aantrekkelijke deposito- of lage rentefondsen kunnen aantrekken en aan het MKB beschikbaar kunnen stellen. Kleinere banken in Ghana zouden hiervan kunnen profiteren en hun positie in de nationale kapitaalmarkt kunnen versterken. Het onderzoek ondersteunt daarmee de keuze van Ghanese banken om een apart MKB-bureau opzetten.'

Financiering voor economische groei op lange termijn

Voor beleidsmakers in Ghana is het belangrijk om te onderkennen dat MKB-ondernemingen een essentieel onderdeel vormen van de economie en dat de financiering van dit deel van de economie belangrijk is voor lange termijn economische groei. Om de economische groei en de bijdrage van het MKB hieraan verder te stimuleren worden de toezichthouders opgeroepen om banken te helpen bij de handhaving van de administratie van leningen en meer systematisch informatie te verzamelen over de activiteiten van het MKB in Ghana. Het financiële en monetaire beleid van de overheid dient erop gericht te zijn om de banken in Ghana te stimuleren meer leningen te verstrekken aan MKB-ondernemingen. Boadi beveelt in zijn onderzoek aan om terughoudendheid te betrachten bij het aantrekken van buitenlands kapitaal (internationale banken) ten behoeve van MKB-financiering. Dit zal ten koste gaan van de binnenlandse kredietverstrekkers, met name de kleinere banken in Ghana.

Isaac Boadi promoveert op vrijdag 13 oktober 2017 om 16.00 uur, bij de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotoren zijn prof. dr. G.M.H. Mertens, decaan en hoogleraar Financial management van de faculteit Management Science & Technology bij de Open Universiteit en prof. dr. L.P. Dana, University of Canterbury.


Isaac Boadi