null New Investigators Award voor Inge van der Wurff

OW_Omega3_IngeVanDer-Wurff_14673_head_large.jpg
Leren
New Investigators Award voor Inge van der Wurff
Tijdens de ISSFAL conferentie in Las Vegas heeft Inge van der Wurff, onderzoeker bij het Welten-instituut de New Investigators Award overhandigd gekregen. Deze internationale award wordt toegekend aan onderzoekers aan het begin van hun carrière om als erkenning en als aanmoediging voor hun excellentie in het mondeling en via posters presenteren van hun onderzoek op de conferentie.

Het effect van omega-3 bij kinderen en jongeren

Inge van der Wurff gaf drie presentaties tijdens de ISSFAL- conferentie, de jaarlijkse conferentie van de International Society for The Study Of Fatty Acids And Lipids. In posterpresentaties gaf ze een overzicht van twee systematische literatuurstudies. In de eerste studie richtte ze zich op het onderzoek naar het effect van omega-3 supplementen op cognitie bij kinderen en adolescenten. In de tweede onderzocht ze de werving en het volhouden/uitvallen van deelnemers aan testen van omega-3 supplementen bij kinderen en adolescenten. Naast deze twee posterpresentaties gaf ze ook een mondelinge presentatie over het Food2Learn onderzoek, een onderzoek bij kinderen en jongeren naar het verband tussen enerzijds de hoeveelheid omega-3 vetzuren in het bloed en anderzijds de schoolprestaties. Zie ook haar promotieonderzoek.

Dr. Inge van der Wurff