null Nieuwe leerstoel: Succesvol ouder worden op het werk

PSY_SuccesSenior_AnnetDeLange_14938_head_large.jpg
Gezondheid
Nieuwe leerstoel: Succesvol ouder worden op het werk
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft dr. Annet de Lange benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’. Het onderzoek binnen deze bijzondere leerstoel focust op psychologische mechanismen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals werkvermogen, competenties, zelfmanagement, eigenaarschap en de motivatie van werkenden tot aan hun (uitgestelde) pensioen. De Lange zal wetenschappelijk (praktijk-) onderzoek initiëren en uitwerken en als ambassadeur van dit specialisme optreden. De leerstoel is ingesteld door Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en ondergebracht bij de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie van de OU. De benoeming gaat in op 1 september 2018.

Werkvermogen en motivatie op peil houden

Veel OU-studenten zijn werkzaam in bedrijven en organisaties die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het is interessant om te onderzoeken hoe mensen hun werkvermogen en motivatie op peil kunnen houden als ze ouder worden en de organisatie snel verandert. Welke psychologische processen liggen hieraan ten grondslag? En wat betekent dat uiteindelijk voor bedrijven, onderwijsinstellingen, overheid en de rest van de samenleving? De Lange: “Succesvol ouder worden op het werk vergt effectieve zelfmanagementstrategieën op het werk doorheen de hele levensloop. Via deze leerstoel kan ik op basis van wetenschappelijke theorieën en praktijkgericht onderzoek belangrijke nieuwe psychologische handvatten en interventies ontwikkelen om werkenden te ondersteunen in het duurzaam inzetbaar zijn en blijven op het werk.”

Vertaalslag

Annet de Lange zal als ambassadeur de wetenschappelijke inzichten van succesvol ouder worden op het werk delen met het werkveld. Ze maakt een vertaalslag van prangende management- en arbeidsmarktvraagstukken inzake ouder wordende werknemers naar de wetenschap, en omgekeerd vertaalt zij beschikbare kennis en inzichten op dit gebied in handzame informatie en interventies voor de praktijk.

Over Annet de Lange

Annet de Lange is tevens lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft de eretitel van ‘visiting professor’ toegekend gekregen door de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Stavanger en Trondheim in Noorwegen.

De Open Universiteit is dé expert op het gebied van een leven lang leren. Het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie bij de OU in Heerlen speelt nationaal en internationaal een belangrijke rol in onderzoek naar de innovatie van onderwijs en de professionalisering van docenten. Het onderzoeksprogramma van de vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie, waartoe de leerstoel behoort, richt zich op de expliciete en impliciete strategieën die werkenden gebruiken om zich aan te passen in een snel veranderende arbeidsmarkt. Hierbij wordt gekeken naar aanpassing van de werkomgeving, emoties en welzijn, zelfregie en duurzame inzetbaarheid.

Noot van de redactie:
De oratie vond plaats op vrijdag 1 november 2019 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Voorafgaand aan de oratie vond het symposium 'Duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn' plaats. Bekijk of download het oratieboekje Succesvol ouder worden op het werk: psychologische perspectieven op zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid van werkenden tijdens de levensloop.

Annet de Lange

Annet de Lange

Logo HAN