null Nieuwe MOOC beschikbaar: Polycentric Climate Change Governance

NW_MOOC_PCCG_14625_head_large.jpg
Duurzaamheid
Nieuwe MOOC beschikbaar: Polycentric Climate Change Governance
De Open Universiteit leidt de ontwikkeling van een nieuwe Massive Open Online Course (MOOC) binnen een groot Europees netwerk van onderzoekers op het gebied van klimaat governance. De MOOC richt zich op de vraag hoe we de klimaatverandering in de 21e eeuw kunnen beheersen, nu de wereld in snel tempo complexer, verbonden en dynamischer wordt. Een van de meest urgente problemen van de menselijke samenleving.

Inhoud MOOC op basis van recent INOGOV boek

Deze door de Open Universiteit ontwikkelde MOOC Polycentric Climate Change Governance is juist nu belangrijk om nieuwe inzichten en lessen te verspreiden. De inhoud is gebaseerd op het concept 'polycentrisch' klimaatbeheer, wat verwijst naar governance waarbij meerdere gezagscentra betrokken zijn, zowel binnen als buiten de overheid.

De MOOC is ontwikkeld op basis van de mijlpaalpublicatie van het INOGOV boek Governing Climate Change: Polycentricity in Action? onder redactie van Andrew Jordan, Dave Huitema, Harro van Asselt en Johanna Forster, en uitgegeven door de Cambridge University Press in open access. De MOOC biedt een uitstekende mogelijkheid om een diepgaand inzicht te krijgen in de belangrijkste ideeën en onderwerpen die in het boek aan de orde komen.

Maatwerk

De MOOC staat open voor iedereen die zijn kennis van de opkomende 'polycentrische' klimaat governance op mondiaal niveau wil ontwikkelen of zijn kennis wil actualiseren op basis van geavanceerde academische inzichten. De opleiding wordt in verschillende versies gegeven om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van onderzoekers, universiteitsdocenten, beleidsmakers en praktijkmensen:

  • Een korte versie (duur ca. 5-8 uur) die een introductie en overzicht biedt van sleutelbegrippen voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen.
  • Een volledige versie (duur ca. 50-80 uur) die een uitgebreide leerervaring biedt voor onderzoekers en beleidsmakers die diepgaande kennis willen opdoen.
  • Een pakket leermiddelen dat beschikbaar is voor universitaire docenten of leraren in het beroepsonderwijs voor gebruik in cursussen.

Start en aanmelden

De korte versie van de MOOC en de uit levering van het pakket leermiddelen start eind mei 2018. Het is de bedoeling dat de volledige versie van het MOOC vanaf september 2018 in ongeveer 8 tot 10 weken beschikbaar komt.

Voor meer informatie of om uw interesse te laten vastleggen om op de hoogte te worden gehouden van de lancering van het MOOC in een van de bovenstaande versies, kunt u contact opnemen met James Patterson.

Over het INOGOV-netwerk

Het INOGOV netwerk wordt gefinancierd door een COST-actie (Cooperation in Science & Technology) van de EU, die vooraanstaande wetenschappers op het gebied van governance inzake klimaatverandering uit 28 Europese landen samenbrengt (2014-2018).