null Nieuwe software voor emotieherkenning helpt bij online training

PSY_Blij_12128_head_large.jpg
Nieuwe software voor emotieherkenning helpt bij online training
Een nieuwe dimensie van online leren dient zich aan. Promovendus Kiavash Bahreini ontwikkelde en testte software die de emoties op het gezicht en in de stem van cursisten nauwkeurig herkent en direct gebruikt voor het geven van feedback. De titel van zijn proefschrift luidt 'Real-Time Multimodal Emotion Recognition in E-learning'. Bahreini promoveert op vrijdag 13 november 2015 om 16.00 aan de Open Universiteit.

Gebreken

Bestaande software voor het herkennen van emoties vertoont nogal wat gebreken. De betrouwbaarheid is beperkt, de software heeft problemen met snorren, baarden, brillen en slagschaduwen en het aantal verschillende emoties dat kan worden herkend is klein (soms alleen maar positief of negatief). Vaak is dure apparatuur vereist voor het detecteren van emoties en de uitkomsten zijn niet altijd direct beschikbaar omdat aanvullende berekeningen nodig zijn.

Betere software

Bahreini is erin geslaagd groot deel van de problemen weg te nemen door een aantal bestaande methoden te combineren en uit te breiden. Zijn software is veel nauwkeuriger en is bovendien real-time beschikbaar. De software herkent een breed spectrum aan basisemoties (geluk, verdriet, verrassing, angst, afschuw, woede en neutraal) op het gezicht en in de stem van een cursist en heeft nauwelijks nog last van verstoringen. Een standaard webcam en microfoon volstaan.

Betere leerprestaties

Bahreini testte de software bij een digitale game-gebaseerde training communicatieve vaardigheden waarbij cursisten hun emoties juist onder controle moesten zien te houden. Hij concludeert dat de software die hij heeft ontwikkeld de emoties nauwkeurig herkent en dat de computerfeedback die daarop volgt, leidt tot betere leerresultaten. De ontvangen feedback wordt door de cursisten bovendien zonder problemen geaccepteerd en gewaardeerd.

Over Kiavash Bahreini

Kiavash Bahreini (Ahvaz, Iran, 1976) behaalde in 1998 zijn associate degree in computer applications en in 2001 zijn bachelordiploma in software engineering aan de University of Southern Tehran (Iran). Hij behaalde zijn masterdiploma in in computer engineering, semantic web, en parallel and distributed programming aan de Eastern Mediterranean University in Turkije (T.R.N.C.). In 2009 kwam hij met een beurs van de Europese Unie (Erasmus Mundus) naar de Universiteit van Twente om onderzoek te doen naar distributed data management met gebruik van web services en informatiesystemen. In 2010 werd hem een onderzoek- en ontwikkelingsproject aangeboden en trad hij toe tot het FP7 project (IMPACT) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In juli 2011 startte hij als promovendus op het gebied van computerwetenschappen, emotieherkenning en e-learning bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Sinds maart 2015 heeft hij een nieuwe onderzoeksaanstelling gekregen op het gebied van emotieherkenning en data-analyse in het Europese Horizon 2020 programma RAGE (Realising an Applied Game Ecosystem) project met als standplaats het Welten-instituut.

Promotie

Kiavash Bahreini verdedigt zijn proefschrift 'Real-Time Multimodal Emotion Recognition in E-Learning' op vrijdag 13 november 2015 om 16.00 uur aan de Open Universiteit in Heerlen. Zijn promotor is prof. dr. Wim Westera, dr. Rob Nadolski is co-promotor (beiden van de Open Universiteit).