null Open bachelor Bedrijfskunde

SG24-25_MW_BMOB_SG_22_23_algemeen_head_large.jpg

Open bachelor Bedrijfskunde

 • Managementwetenschappen
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze misschien (nog) niet kunnen afronden? Wil je je kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via deze Open bachelor eerder behaalde studiepunten van een hbo- of universitaire opleiding verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar keuze. Je kiest voor het specialisme Bedrijfskunde en voor verbreding en verdieping van dit specialisme met relevante cursussen uit de andere bacheloropleidingen van de Open Universiteit. Zo verbreed je niet alleen je kennis en inzicht maar vergroot je ook je kansen op de arbeidsmarkt.  
 

De voordelen van het programma
 

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde studiepunten op hbo- of universitair niveau kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dit geldt ook als je gestopt bent met een eerdere studie op hbo- of universitair niveau, behaalde studiepunten kun je mogelijk toch nog verzilveren.
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma samen te stellen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De Open bachelor Bedrijfskunde is interessant voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen; je kiest voor een specialisme en combineert dit met inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines. Zodat je over disciplinaire grenzen heen kunt kijken en je kans op een loopbaanverbetering toeneemt!   

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding

Je leert het functioneren van medewerkers en leiders, teams, bedrijfsprocessen en relaties tussen bedrijven en organisaties beter begrijpen. Daarbij krijg je een stevige kennisbasis, zodat je jezelf kunt richten op verschillende managementvraagstukken, bijvoorbeeld op het vlak van marketing, human resources, supply chain management, organisatieverandering, strategie en innovatie, en accounting en financiering. Tegelijk ontwikkel je jezelf optimaal als manager, leider, bestuurder of adviseur. Zodat je straks een wezenlijke invulling kunt geven aan het besturen van een bedrijf of instelling. 
Het hele programma van de Open bachelor is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Managementwetenschappen met verbreding van vakken uit een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter. 

Opbouw

De Open bachelor Bedrijfskunde (180 studiepunten) bestaat uit: 
- verplichte cursussen (110 studiepunten)
- een verbredingspakket (minimaal 40 studiepunten) 
- vrije ruimte (maximaal 15 studiepunten) 
- een afstudeeronderdeel (15 studiepunten).

Kwartielen

Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
 
Verplichte cursussen (110 studiepunten)
MB0216 Methoden en technieken van onderzoek
MB0622 Basis academische vaardigheden
MB2412 Management en organisatie
MB2502 Ondernemerschap
MB0212 Organisatiekunde
MB0302 Algemene economie voor management
MB0712 Marketing
MB0412 Financial accounting en administratieve processen
MB1412 Supply chain management
MB2602 Innovatiemanagement
MB1312 Gedrag in organisaties
MB0112 Human resource management
MB0912 Management accounting
MB1712 Organisatieadvisering en -coaching
MB2702 Veerkracht van supply chains
MB1112 Politicologie voor management
MB1212 Strategie van organisaties
MB1512 Financieel management
MB2022 Relatiemarketing
MB2812 Sustainable finance
Afstudeeronderdeel (15 studiepunten)
MB9916 Bachelorscriptie bedrijfskunde
 
 

Studieduur

Zes jaar (bij een studietempo van 30 studiepunten per jaar).

Academisch studeren op jouw manier

De Open bachelor kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar (online) colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Dit kan telefonisch, videobellen, schriftelijk of online zijn. Bij een aantal cursussen worden ook groepsbijeenkomsten georganiseerd. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan (verplichte) online of fysieke bijeenkomsten. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving heb je binnen de inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen.  

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten. Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek.

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Toelating

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je studeren bij de Open Universiteit. Binnen de Open bachelor heb je veel keuzemogelijkheden.  
Voordat je kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte. 

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde hbo- of universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte. Ook kun je universitaire studiepunten die niet verwant zijn aan het wetenschapsgebied Bedrijfskunde verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in dit programma.  

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Managementwetenschappen.    
Na afronding van dit programma krijg je een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan de reguliere bachelor.   
Let op! Het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. 

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met studieadviseurs via studieadvies.management@ou.nl.