OW_Onderwijs_13090_head_large.jpg
Studeren? Professionaliseren? Promoveren?
De faculteit Onderwijswetenschappen is er om het onderwijs verder te helpen. Te ondersteunen met de broodnodige innovatie en professionalisering. Dat kan alleen als je ook heel nauw contact houdt met onderwijs. Dat kan door samenwerking, maar minstens zo belangrijk is het om zelf in de onderwijspraktijk te staan. Onze onderzoekers hebben dan ook altijd naast hun onderzoekstaken ook taken binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen.

Ons onderwijsaanbod

De faculteit Onderwijswetenschappen verzorgt de geaccrediteerde masteropleiding Onderwijswetenschappen. Daarnaast ontwikkelen we masterclasses, webinars en MOOCs waarin we onze expertise toegankelijk maken voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Op die manier willen we niet alleen via ons onderzoek, maar ook heel concreet via ons onderwijsaanbod een bijdrage leveren aan de professionalisering van het onderwijsveld.
Tot slot behoort ook promoveren tot de mogelijkheden. 

Tip: Faciliteiten van de overheid

De overheid faciliteert leerkrachten die een masteropleiding willen volgen door middel van de lerarenbeurs. De beurs komt tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en eventuele reiskosten. Je kunt hem aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding, maar ook voor een premaster- of schakelprogramma, of een post-initiële master. Je werkgever kan een vergoeding krijgen om vervanging tijdens jouw studieverlof te betalen. 
Meer informatie is te vinden op de website van NWO.

Leerkrachten die willen promoveren kunnen een promotiebeurs voor leraren aanvragen. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs.
Meer informatie is te vinden op de website van NWO.