null Onderzoek: De ervaringen van transgender mensen in transitie

PSY_Transgender_Stigma_14645_head_large.jpg
Geluk
Onderzoek: De ervaringen van transgender mensen in transitie
Transgender mensen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder, bijvoorbeeld in de media. Zo ook met welke problemen zij te maken kunnen krijgen. Ze krijgen dikwijls negatieve reacties uit hun omgeving en dat beïnvloedt soms ook hoe ze over zichzelf denken. Maria Verbeek, promovenda bij de Open Universiteit, onderzoekt de ervaringen van transgender personen, de manier waarop ze ermee omgaan, de ervaren sociale steun en hun psychisch welbevinden. Dit moet leiden tot aanbevelingen voor meer persoonlijke begeleiding-op-maat vóór, tijdens en ná de transitie.

Reacties uit de omgeving

De tv-programma’s rond transgender personen maken soms pijnlijk duidelijk hoe hard de omgeving kan reageren. Onderzoek wijst dat ook uit: veel transgender mensen hebben te kampen met stigmatisering in hun directe omgeving, op het werk en in de openbare ruimte. De negatieve opvattingen (stigma’s) over hun groep kunnen zij internaliseren, dat wil zeggen dat ze ook op die manier over zichzelf gaan denken (zelfstigmatisering). Sommigen gaan hun situatie verzwijgen, ze schamen zich en trekken zich terug op zichzelf. Stigmatisering en zelfstigmatisering kunnen leiden tot sociale isolatie en psychopathologie, lagere zelfwaardering, werkloosheid en inkomensverlies. 

Hoe ga je ermee om?

Uit onderzoek weten we dat de copingstijl, dus de manier waarop je met de reacties omgaat, én de waargenomen sociale steun, van invloed kunnen zijn op het ervaren van (zelf)stigmatisering en op het psychisch welbevinden. Om transgender personen beter te kunnen begeleiden voor, tijdens en na de transitie, is echter meer kennis nodig. In de eerste plaats over de relatie tussen copingstijl en (zelf)stigmatisering en ten tweede over de relatie copingstijl, ervaren sociale steun en psychisch welbevinden. Het onderzoek richt zich op deze vragen. 

Ervaringen voor, tijdens en na de transitie

Centraal in het onderzoek staan de ervaringen van transgender personen zelf. Wat zijn hun positieve en negatieve ervaringen voor, tijdens en na de transitie? Hoe gaan ze om met transgenderspecifieke situaties? Welke sociale steun ervaren ze? En wat doet dat allemaal met hun welbevinden? Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren voor meer begeleiding op maat tijdens het transitieproces om zo bij te dragen aan het psychisch welbevinden van transgender personen. 

Samenwerking

Het onderzoeksteam bestaat uit prof. dr. Arjan Bos, prof. dr. Jacques van Lankveld, dr. Mark Hommes en promovenda Maria Verbeek MSc. Het team werkt samen met onder anderen het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) en andere centra voor genderdysforie in Nederland. 

Meer weten of meedoen?

De onderzoekers nodigen zowel transgender personen die aan het begin staan van hun transitie, als zij die al in transitie zijn of geweest zijn, uit om mee te doen. De deelnemers die aan het begin van de transitie staan vullen voor de transitie (voordat er hormonen gebruikt gaan worden - de diagnostische fase), tijdens transitie (tussen hormonale fase en operaties in) en na de transitie meerdere online vragenlijsten in. Ook worden ze uitgenodigd voor een interview waarin de nadruk zal liggen op de vraag hoe zij met stigmatisering omgaan. 

Informatie en deelname

Meer informatie over het onderzoek en deelname zijn te vinden via deze link: Ervaringen van transgenders in transitie | Onderzoeksplatform O4U (ou.nl). Je komt dan terecht op het onderzoeksplatform van de Open Universiteit, O4U.

En als je al in transitie bent (geweest)?

Ook transgender mensen die al verder in de transitie zijn of deze al hebben afgerond zijn van harte uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dat kan door eenmalig deze online vragenlijst in te vullen Transgender specifieke situaties | Onderzoeksplatform O4U (ou.nl). Op deze pagina vind je ook meer informatie over het onderzoek.

Update 17-7-2023: 

Meedoen aan het onderzoek is niet meer mogelijk.