null Ervaringen van transgender mensen in transitie

Home_Transgender_15767_head_large.jpg

Ervaringen van transgender mensen in transitie

Tijdens hun transitie hebben transgender personen te maken met specifieke probleemsituaties. Psychologen van de Open Universiteit doen onderzoek naar (zelf)stigmatisering en willen weten hoe transpersonen daarmee omgaan, al dan niet met steun van hun omgeving. Tussentijdse resultaten werden gepresenteerd op de EPATH-conferentie van de Europese organisatie voor transgendergezondheid.

De EPATH-conferentie vond plaats van 26 tot 28 april in het Ierse Killarney. Het onderzoek van buitenpromovenda Maria Verbeek en haar promotoren Arjan Bos en Jacques van Lankveld werd daar gepresenteerd door co-promotor Mark Hommes. De onderzoekers richten zich op (zelf)stigmatisering, copingstrategieën, ervaren sociale steun en psychologisch welzijn gedurende en na de transitie. Het langdurende onderzoek vindt plaats door interviews met transgender personen op verschillende momenten in het transitieproces, namelijk tijdens de diagnostische fase, na het starten met hormonen en na de transitie.

Schuld en schaamte richting zichzelf, familie of partner

Bij aanvang geven deelnemers aan weinig stigmatisering te ervaren. Maar bijna alle deelnemers rapporteerden wel aspecten van zelfstigmatisering, zoals gevoelens van schaamte richting zichzelf, familie of partner. Deelnemers ervoeren sociale steun van familie, vrienden en andere transgenderpersonen. De manieren waarop zij omgaan met de transgenderspecifieke probleemsituaties varieerden onder andere van wensdenken, het zoeken van steun bij mensen uit de directe omgeving en afleiding zoeken in drank of drugs tot op zoek gaan naar informatie en actie ondernemen. De onderzoekers verwachten dat de gevoelens van stigmatisering zullen veranderen zodra een deel van de deelnemers start met hormoonbehandeling en chirurgie. De voorlopige resultaten van een online survey werden gepresenteerd tijdens de conferentie. De resultaten van de interviews in de eerste twee fasen van de transitie zullen komend voorjaar worden gepresenteerd tijdens een conferentie van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.

Lees meer in de samenvatting van de presentatie op het EPATH-congres 2023
Experiences of transgender people in transition: (self)stigmatisation, coping, social support and mental health

Vragenlijst voor zorgverleners

Onderdeel van het onderzoek is de ontwikkeling van een vragenlijst voor zorgverleners om het copinggedrag van transgenderpersonen in verschillende fases van de transitie beter te begrijpen en hen adequaat te kunnen ondersteunen. Dat biedt inzicht in veelvoorkomende problematische situaties en copingstijlen in transgender-specifieke situaties. Ook hiervan werden de voorlopige resultaten tijdens de EPATH-conferentie gepresenteerd.

Lees meer in de samenvatting van de presentatie op het EPATH-congres 2023
Transgender coping questionnaire (TRACQ)