null Onderzoek naar behoud van ernstig bedreigde Europese aal

NW_Onderzoek_Bedreigde_EuropeseAal_22517_head_large.jpg

Onderzoek naar behoud van ernstig bedreigde Europese aal

De Europese aal of de paling gaat sterk in aantal achteruit en is sinds 2007 zelfs als ernstig bedreigd aangemerkt. Jean Hugé, universitair docent Milieuwetenschappen aan de Open Universiteit is samen met Nibedita Mukherjee (senior lecturer aan de Brunel University London) een onderzoek gestart dat zich richt op het behoud van de aal en het identificeren van acties die ervoor moeten gaan zorgen dat het aantal alen in de toekomst toeneemt. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Zweedse Raad voor Duurzame Ontwikkeling - FORMAS. Het project duurt een jaar en wordt afgerond in augustus 2023.

Aalbeheer - en behoud

Onderzoekers Hugé en Mukherjee voeren binnen het project een Delphi-studie uit onder deskundigen op het gebied van aalbehoud en -beheer. Ze kijken hierbij naar de acties die worden ondernomen op het gebied van aalbeheer, de kosten en de doeltreffendheid hiervan èn de soorten instrumenten die de instandhouding en het beheer van de aal in de toekomst in Zweden en daarbuiten kunnen verbeteren. Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij in een aantal rondes de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd en teruggekoppeld.

Europese aal

De Europese aal leeft in de wateren tussen IJsland en Lapland in het noorden, tot West-Afrika in het zuiden. Hij komt in elk watertype voor, van diep stilstaand water tot in de bovenloop van beken en rivieren. Hij beweegt vrij tussen zoet en zout water. Het paargebied van de Europese aal is de Sargassozee. Om dit gebied te bereiken moeten alen zo’n 6.000 kilometer afleggen.

Samenwerking Open Universiteit en Brunel University London

Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen de Open Universiteit en Brunel University London. Dr. ir. Jean Hugé van de Open Universiteit ontwikkelde samen met dr. Nibedita Mukherjee een Delphi-enquête voor dit project. Zij gaan de data-analyse - en interpretatie leiden en het project beheren. FORMAS heeft de onderzoekers gevraagd voor dit project vanwege hun expertise en jarenlange ervaring op het gebied van beleidsondersteuning voor natuurbehoud en Delphi-studies in het bijzonder.

Brunel University London maakte een video, waarin hoofdonderzoekers Hugé en zijn Britse collega Mukherjee èn deskundigen van FORMAS, uitleg geven over het project.