null Onderzoek: Stimuleren Leven Lang Ontwikkelen bij moeilijk bereikbare doelgroepen

OW_LLO_19980_head_large.jpg
Onderzoek: Stimuleren Leven Lang Ontwikkelen bij moeilijk bereikbare doelgroepen
Kwetsbare groepen in de samenleving zouden veel baat kunnen hebben bij scholing en ontwikkeling. Maar de mensen die deel uitmaken van die groepen zullen hier uit zichzelf niet snel aan meedoen. Hoe stimuleer je Leven Lang Ontwikkelen (LLO) bij deze groepen? Met steun van NRO gaat een groep onderzoekers onder leiding van ECBO en begeleid door de Open Universiteit daar onderzoek naar doen.

Aanleiding

Uit eerder onderzoek weten we dat het aannemelijk is dat meer LLO-deelname het meeste effect sorteert bij mensen die juist het minst deelnemen aan scholing en ontwikkeling. Het gaat dan om mensen met een zwakke positie door bijvoorbeeld een lage opleiding, tijdelijke contracten, gezondheidsproblemen of een migratieachtergrond. We weten dat het nemen van eigen regie daarin ontwikkelbaar is. En dat een stimulerende werk-of leeromgeving helpt. De vraag is: hoe dan? En wat werkt wel en wat werkt niet? Daarover buigt dit onderzoeksproject zich.

Begrijpen wat wél werkt

In een meerjarig onderzoeksproject Leren Stimuleren! gaan onderzoekers de komende jaren op zoek naar manieren om mensen met een kwetsbare positie te stimuleren om actief zichzelf te ontwikkelen. De grootste uitdaging daarbij is het beter begrijpen van wat juist wél werkt bij deze doelgroepen. De onderzoekers willen weten hoe deze groep de eigen regie inzet voor ontwikkeling en hoe je ze meer regie kunt geven over hun lange termijn inzetbaarheid. Ze gaan ook onderzoeken wat een passende en stimulerende leercultuur is voor deze groepen. Ze willen verder weten welke beleidsinstrumenten en interventies daarbij wel en niet werken.

LLO monitor met bouwstenen voor beleid

Doel is dus beter inzicht in factoren die de eigen regie stimuleren om zo beleidsmatig stappen te kunnen zetten in het inclusief maken van LLO. Met als motto 'leren stimuleren!' vullen onderzoekers gaandeweg een ontwikkelgerichte monitor met bouwstenen voor versterking van LLO. Het onderzoek levert aanknopingspunten op voor wet- en regelgeving om belemmeringen verder weg te nemen en om de kansrijkheid van stimuleringsregelingen te vergroten.

Samenwerking

Het project Leren Stimuleren wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit ECBO (projectleiding), Ockham IPS, Panteia, PLATO, Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen en Open Universiteit. Een tussenrapportage wordt halverwege 2024 verwacht. In 2026 wordt het onderzoeksproject afgerond. Gedurende de looptijd voeren twee promovendi op dit onderwerp hun promotieonderzoek uit. De promovendi worden begeleid door Judith Semeijn (faculteit Managementwetenschappen) en Marinka Kuijpers (faculteit Onderwijswetenschappen) van de Open Universiteit. Marinka Kuijpers is tevens mede-projectleider. Het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek NRO steunt het project in het kader van het onderzoeksprogramma Leven Lang Ontwikkelen.