null Onderzoek van Astrid Meesters naar pijn en pijnbeleving

PSY_Promotie_Astrid_Meesters_20430_head_large.jpg
Gezondheid
Onderzoek van Astrid Meesters naar pijn en pijnbeleving
Op 28 september 2022 promoveerde Astrid Meesters, docent bij de sectie Algemene psychologie van de Open Universiteit, bij de Universiteit Maastricht. De titel van haar proefschrift is 'Bending not breaking: flexibility and mindfulness as resilience factors for pain and recovery'.

Acute en chronische pijn

Acute pijn is een belangrijk signaal: de pijn informeert je dat je lichaam te maken heeft met fysieke schade of een ziekte. Acute pijn heeft dus een beschermende rol en waarschuwt je dat je iets moet doen. Maar als acute pijn chronisch wordt, verliest het deze functie.

Psychologische flexibiliteit en mindfulness

De ervaring van pijn, en de kans dat acute pijn overgaat in chronische pijn verschilt per persoon. Verschillende psychosociale factoren kunnen hierbij een rol spelen, waaronder psychologische flexibiliteit en mindfulness. Wat precies de rol is van psychologische flexibiliteit bij de ontwikkeling van chronische pijn is nog niet bekend. Het promotieonderzoek van Astrid Meesters, docent bij de sectie Algemene psychologie van de Open Universiteit, wil hier verandering in brengen. Met haar onderzoek wilde Meesters inzicht krijgen in het verband tussen psychologische flexibiliteit (waaronder emotionele en cognitieve flexibiliteit) en mindfulness enerzijds, en pijnbeleving en herstel anderzijds.

Aanwijzingen

De bevindingen uit het onderzoek waren niet eenduidig. Astrid kon geen eenduidig verband vaststellen tussen de relatief nieuwe concepten van psychologische (emotionele en cognitieve) flexibiliteit en mindfulness, en pijnervaring en herstel. Toch zijn er wel eerste aanwijzingen dat er een verband is tussen met name emotionele flexibiliteit en herstel van pijn, en dat mindfulness gunstige effecten heeft op wondgenezing.

Astrid Meesters verdedigde haar proefschrift 'Bending not breaking: flexibility and mindfulness as resilience factors for pain and recovery' op 28 september 2022 om 13.00 uur bij de Universiteit Maastricht.