null Op leeftijd en chronisch ziek? Rustig wandelen is al goed voor het geheugen

PSY_ChronischZiek_Wandelen_19793_head_large.jpg
Gezondheid
Op leeftijd en chronisch ziek? Rustig wandelen is al goed voor het geheugen
Oudere mensen met een chronische ziekte zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van cognitieve klachten, zoals problemen met aandacht, concentratie, geheugen en plannen. Regelmatig bewegen kan helpen om deze klachten te voorkomen of verminderen. Maar wat als je moeite hebt met lopen, pijn ervaart en snel moe bent? Onderzoekers van de faculteiten Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit onderzochten het effect van licht intensief bewegen op het cognitief functioneren van ouderen met een chronische ziekte.

Licht intensief bewegen is elke vorm van beweging waarbij de ademhaling en hartslag niet omhoog gaan. Voorbeelden van licht intensief bewegen zijn rustig wandelen, staand bellen en licht huishoudelijke taken zoals afwassen of koken. Licht intensief bewegen is geen onderdeel van de huidige beweegrichtlijnen. Deze adviseren minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen om gezond te blijven. Bij matig intensief bewegen verhoogt de ademhaling en hartslag wel. Denk aan wandelen, fietsen, rustig zwemmen en de wat zwaardere huishoudelijke klussen, zoals ramen wassen of werken in de tuin. Voor oudere mensen met een chronische aandoening zoals reuma, hartproblemen of een longziekte kan het moeilijk zijn om aan deze richtlijnen te voldoen, terwijl juist deze groep een groter risico loopt op verdere gezondheidsproblemen en het ontwikkelen van cognitieve klachten zoals geheugenproblemen.

Kortetermijngeheugen

Gelukkig is er goed nieuws: door meer licht intensief te gaan bewegen, verbetert het kortetermijngeheugen of wordt in ieder geval verslechtering tegengegaan. In het onderzoek van onderzoekers Esmee Volders, Renate de Groot, Catherine Bolman en Lilian Lechner werden 432 mensen van 65 jaar en ouder met minimaal één chronische aandoening een jaar lang gevolgd. De helft van de deelnemers kreeg beweegadvies zoals het meer matig intensief gaan bewegen. Na afloop van de studie bleek dat het advies over het algemeen niet tot meer bewegen had aangezet, en daarmee ook geen effect had op het cognitief functioneren. Maar, in de hele groep - met of zonder beweegadvies - zaten wel mensen die meer licht intensief gingen bewegen. En deze mensen waren na zes maanden en na een jaar beter in staat om voor een korte tijd een setje woorden te onthouden.

Kom uit die stoel

Lang werd gedacht dat matig intensief bewegen essentieel is voor een goede gezondheid, zowel lichamelijk, psychisch als cognitief. Onder andere met dit onderzoek wordt duidelijk dat ook licht intensief bewegen positieve effecten heeft op de gezondheid, zoals het kortetermijngeheugen. Deze resultaten sluiten goed aan bij de recente opvatting 'zitten is het nieuwe roken'. Stilzitten is slecht voor de gezondheid, maar elke vorm van lichaamsbeweging, zelfs als deze maar licht intensief is, is zinvol. En het mooie is, het is redelijk makkelijk om meer licht intensief te gaan bewegen, zolang je maar uit die stoel komt. Dus maak dat rustige wandelingetje, doe meer activiteiten staand en blijf licht huishoudelijk werk doen, ook of juist als je ouder bent en dagelijks met chronische ziekte te maken hebt.

Meet & Greet master Gezondheidspsychologie 21 april 2022

Wil jij ook weten hoe je kunt bijdragen aan het bevorderen van gezond gedrag of hoe je mensen met gezondheidsproblemen in staat kunt stellen zo optimaal mogelijk te functioneren? Sluit dan aan bij de online Meet & Greet met de vakgroep Gezondheidspsychologie op donderdag 21 april 2022 waarin je meer informatie krijgt over de masteropleiding Gezondheidspsychologie. Naast dit onderzoek houdt de vakgroep zich bezig met vragen als hoe eHealth-behandelingen het beste ingezet kunnen worden, en welke interventies het meest effectief zijn voor herstel na kanker; onderwerpen die ook in de master Gezondheidspsychologie aan bod komen.

Meer informatie Meet & Greet master Gezondheidspsychologie