null Onderzoekers naar 7th International Marine Debris Conference in Zuid-Korea

NW_7IMDC_11293_head_large.jpg
Onderzoekers naar 7th International Marine Debris Conference in Zuid-Korea
Vakgroepvoorzitter Milieuwetenschappen dr. Ansje Löhr en promovenda Maartje Folbert nemen namens de Open Universiteit deel aan de 7th International Marine Debris Conference (7IMDC) in Busan, Zuid-Korea. Tijdens deze vijfdaagse conferentie, die plaatsvindt van 18 tot en met 23 september 2022, worden oplossingen om het wereldwijde probleem van zwerfvuil op zee en plasticvervuiling aan te pakken, besproken.

Onderzoekers Open Universiteit

Zwerfvuil op zee en plasticvervuiling vormen wereldwijd een van de grootste en meest urgente milieuproblemen. Regeringen, de industrie, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en alle relevante belanghebbenden komen tijdens 7IMDC bij elkaar om kennis te delen, samen tot oplossingen te komen en actie te katalyseren. De onderzoekers van de Open Universteit nemen deel aan 7IMDC als onderdeel van hun langlopende samenwerking met het United Nations Environmental Programme (UNEP).

How to make capacity building a success?

Dr. Ansje Löhr organiseert tijdens de conferentie samen met UNEP een bijeenkomst over de kracht van capaciteitsopbouw bij het initiëren van acties wereldwijd. Hoe ontwikkel je ze, hoe ondersteun je ze, wat is er nodig en op welke schaalniveaus? De sessie zal recente ontwikkelingen en succesvolle initiatieven aanhalen en ingaan op hoe bewustwording, onderwijs en training kan worden ondersteund. Daarnaast zullen recente initiatieven worden besproken die het nieuwe digitale platform van het Global Partnerschip on Marine Litter mogelijk maken. Daarin worden verschillende hulpbronnen gebundeld, belanghebbenden met elkaar in contact gebracht en gegevens geïntegreerd om actie te sturen. Maartje Folbert presenteert als onderdeel van deze sessie de eerste resultaten van een eerste inventarisatie van behoeften ten aanzien van capaciteitsontwikkeling, welke is uitgevoerd als onderdeel van het werk voor UNEP.

Succes MOOC on Marine Litter

Löhr bespreekt vervolgens het succes van de Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter, die de Open Universiteit in samenwerking met UNEP heeft ontwikkeld. Deze is gratis te volgen in 10 talen, wordt wereldwijd aangeboden en stimuleert deelnemers om actieplannen te ontwikkelen. Inmiddels hebben meer dan 33000 mensen deelgenomen aan de cursus, die startte in 2015. Dit heeft geleid tot succesvolle acties over de hele wereld.

Microplastics in afvalwater cruiseschepen

Zeebronnen van zwerfvuil zijn onderbelicht in vergelijking met bronnen op het land. Zo worden aan boord van cruiseschepen grote hoeveelheden afvalwater geproduceerd, waarin aanzienlijke concentraties microplastics zitten. Met een wereldwijde vloot van meer dan 200 schepen, die hun activiteiten concentreren in kwetsbare kust- en mariene ecosystemen, zou de impact van deze vorm van plasticverontreiniging door de cruisesector aanzienlijk kunnen zijn. Maartje Folbert presenteert tijdens 7IMDC een poster over de momenteel onderbelichte lekkages van microplastics in afvalwater van cruiseschepen, als onderdeel van haar promotieonderzoek over scheepvaart en microplastics.

7IMDC

De 7IMDC wordt georganiseerd door een uitvoerend comité bestaande uit het Ministerie van oceanen en visserij van de Republiek Korea (MOF) en het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), met de organisatorische steun van de Korea Marine Environment Management Corporation (KOEM), en de technische steun van de U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).