null Onderzoeksresultaten Big Data enabled organizational transformation nu beschikbaar in boek

MST_BigData_Wetering_12986_head_large.jpg
Onderzoeksresultaten Big Data enabled organizational transformation nu beschikbaar in boek
In de proceedings van de 21e Internationale Conferentie over Business Information Systems, BIS 2018, is de conferentiepaper Big Data enabled organizational transformation: The effect of inertia in adoption and diffusion opgenomen. Dr. Rogier van de Wetering, verbonden aan de faculteit Management, Wetenschap & Technologie van de Open Universiteit, is een van de coauteurs.

Over het onderzoek

Big data en analytics worden erkend als de revolutie die de manier waarop bedrijven opereren en zakendoen radicaal zal veranderen. Het proces van adoptie en verspreiding van big data analytics, evenals de acties die worden ondernomen naar aanleiding van het verkregen inzicht, vereisen echter een organisatorische transformatie. 

Zoals bij elke vorm van organisatieverandering zijn er meerdere remmende factoren die een bedreiging vormen voor succesvolle verandering. 

Het doel van de studie is om de inerte krachten te onderzoeken die de waarde van big data analytics in dit proces kunnen belemmeren. De auteurs baseren zich op een meervoudige casestudy benadering van 27 bedrijven om deze vraag te onderzoeken. Hun bevindingen suggereren dat inertie aanwezig is in verschillende vormen, waaronder economische, politieke, sociaal-cognitieve, negatieve psychologie en socio-technische. De manier waarop bedrijven deze krachten van inertie proberen te beperken wordt verder uitgewerkt en best practices worden gepresenteerd. 

De auteurs sluiten de paper af met een bespreking van de implicaties die deze bevindingen hebben voor zowel onderzoek als praktijk.

Over het boek

Het boek vormt het verslag van de 21e internationale conferentie over bedrijfsinformatiesystemen, BIS 2018, die in juli 2018 in Berlijn, Duitsland, werd gehouden. De BIS-conferentie volgt populaire onderzoektrends, zowel in het academische als het zakelijke domein. Het thema van BIS 2018 was dan ook: Digitale Transformatie - Een Imperatief in de huidige zakelijke markten.

De 30 papers in dit boek werden zorgvuldig beoordeeld en geselecteerd uit 96 inzendingen.