null Online cursus 'Learn STEM: Innovative pedagogy for STEM education' nu beschikbaar

OW_Agora_JosClaessen_head_large.jpg
Leren
Online cursus 'Learn STEM: Innovative pedagogy for STEM education' nu beschikbaar
De online cursus Learn STEM : innovatief schoolonderwijs voor wetenschap, technologie, techniek en wiskunde biedt docenten en schoolhoofden mogelijkheden om hun bèta/technisch onderwijs te verbeteren. Een Europees initiatief - Learn STEM - nodigt docenten, schoolhoofden en onderzoekers uit om gratis deel te nemen aan deze cursus. De online cursus start 26 maart 2020, registratie is mogelijk op de cursussite.

Inhoud cursus Learn STEM

De introductieweken gaan vanaf 1 maart 2020 van start om deelnemers in staat te stellen vertrouwd te raken met de online omgeving en om elkaar te leren kennen. Daarna ontdekken en bespreken deelnemers gedurende vier weken hoe ze hun schoolonderwijs in Wetenschap, Technologie, Techniek en Wiskunde kunnen verbeteren:

  • in de eerste week wordt een inleiding en toelichting gegeven op leren volgens het Learn STEM pedagogisch model; 
  • weken 2 en 3 richten zich op onderwijs waarin de leerling en de docent centraal staan met de bijbehorende methodieken, instrumenten en praktische tips; 
  • en tot slot biedt week 4 beoordelingsinstrumenten om zowel docenten als leerlingen te ondersteunen bij het beoordelen van hun vorderingen. 

Gratis online cursus voor professionele ontwikkeling en praktijkuitwisseling

Alle inhoud en resultaten zijn voor de deelnemers geïntegreerd in de open online leeromgeving en worden aangeboden als een gratis online cursus voor professionele ontwikkeling en praktijkuitwisselingen door docenten en schoolhoofden. Learn STEM ontwikkelde de cursus met behulp van een mix aan onderzoeksmethodes, waarbij literatuurstudie, workshops, online enquêtes en interviews met docenten en schoolhoofden van toonaangevende scholen in innovatief bèta/technisch onderwijs in heel Europa zijn gecombineerd. Alle Learn STEM resultaten en -prestaties zijn vrij toegankelijk op de Learn STEM website.

Registreren

De online cursus startte 26 maart 2020, registratie was mogelijk op de cursussite.

Over Learn STEM

Hoofddoel van het project Learn STEM is het bevorderen en ondersteunen van beter bèta/technisch onderwijs op middelbare scholen. Onder leiding van de coördinator dr. Christian M. Stracke van de Open Universiteit brengt Learn STEM negen partners uit zes Europese landen bij elkaar. Zij werken samen voor innovatief bèta/technisch onderwijs en hebben het Learn STEM Pedagogical Model, het lespakket en een docentenopleiding ontwikkeld. Daarnaast richt Learn STEM zich op het vergroten van de belangstelling van de leerlingen voor het bèta/technische onderwijs en het opbouwen van bèta/technische competenties. Daarvoor ontwerpt en levert Learn STEM praktische instrumenten en online tools voor het voortgezet onderwijs om concrete vragen te onderzoeken en op te lossen.

Learn STEM Coördinator: dr. Christian M. Stracke
Organisatie: Open Universiteit

 

LEARN STEM is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze mededeling geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.