null Open bachelor Informatica

SG24-25_IF_BTI_SG_2425_head_large.jpg

Open bachelor Informatica

 • Informatica
 • Voltijd/deeltijd
 • 180 EC
 • Nederlands
 • Bachelor of Science (BSc)
 • september/februari
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Verkort je studie met vrijstellingen
 • Vanaf € 76,89 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2024-2025
Ben je in het verleden aan een universitaire studie begonnen en heb je deze (nog) niet kunnen afronden? Wil je de kans op een baan vergroten door een aantal studierichtingen te combineren? Dan kun je via de Open bachelor eerder behaalde studiepunten verzilveren. Op die manier kun je versneld afstuderen in een universitaire bacheloropleiding met een combinatie van studierichtingen naar eigen keuze.
 

De voordelen van het programma
 

 • Combinatie van studierichtingen: omdat nagenoeg alle faculteiten van de Open Universiteit een Open bachelor aanbieden, kun je een combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen kiezen. Het uiteindelijke programma moet inhoudelijk wél samenhang vertonen.
 • Vrijstellingen: voor eerder behaalde universitaire studiepunten kun je binnen het programma vrijstelling aanvragen. Dus ook als je gestopt bent met een eerdere wo-studie, kun je behaalde studiepunten mogelijk toch nog verzilveren.  
 • Kwaliteit: je kunt kiezen uit verschillende standaardprogramma's. Het programma waarvoor je goedkeuring aanvraagt, moet inclusief eventueel ingebrachte elders en/of eerder behaalde studiepunten een samenhangend geheel vormen. De kwaliteit is hierdoor gegarandeerd en het getuigschrift van een Open bachelor is gelijkwaardig aan dat van een reguliere bachelor.
 • Trajecten: je hoeft niet zelf een programma samen te stellen, maar je kunt kiezen uit vastgestelde trajecten die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt. Dat bespaart je veel uitzoekwerk en tijd. 
 • Arbeidsmarkt: met een Open bachelor ben je beter toegerust voor de arbeidsmarkt. Je bent immers van meer markten thuis dan wanneer de focus in de opleiding slechts op één discipline zou liggen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

Dit programma is interessant voor iedereen die een brede wo-bacheloropleiding wil volgen. Heb je al elders een wo-opleiding gevolgd, al dan niet afgerond, dan kun je eerder afgeronde wo-vakken inbrengen.

Waarom een open bachelor?
 

 • Vakkennis over opleidingsgrenzen heen
 • Maatwerk voor jouw persoonlijke studiebehoefte
 • Eigen invloed op de samenstelling van je opleiding
 • In je eigen tempo, academisch studeren
 • Je studie verkorten met vrijstellingen
 • Ruime expertise door kennisverbreding
Joris Rienks

student

'Mijn advies aan beginnende studenten? Begin eraan en maak de sprong in het diepe. En trek niet te snel conclusies, het kost gewoon tijd om je ritme te vinden en je toewijding concreet te maken.'

Dit programma is een combinatie van vakken van het wetenschapsgebied Informatica met verbreding van vakken uit een of twee andere wetenschapsgebieden. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden in verbredingspakketten. De combinatie van twee of zelfs drie studierichtingen geeft de opleiding een multidisciplinair karakter.

Opbouw

De Open bachelor Informatica (180 studiepunten) bestaat uit:
- verplichte cursussen (100 studiepunten), 
- verbredingspakket (minimaal 40 studiepunten), 
- vrije ruimte (maximaal 20 studiepunten), 
- afstudeeronderdeel (20 studiepunten).
 
Voordat je met dit programma kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Het formulier en meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van het verbredingspakket vind je bij Meer info (rechtermenu).
 
Verplichte cursussen (100 studiepunten)
IB1302 Besturingssystemen
IB1402 Communicatievaardigheden
IB0702 Computernetwerken
IB1502 Datastructuren en algoritmen
IB0802 Formele talen en automaten
IB1602 Functioneel programmeren
IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren
IB0102 Inleiding informatica
IB0212 Inleiding informatiekunde
IB0402 Logica, verzamelingen en relaties
IB2902 Logica en informatica
IB4602 Onthology Engineering
IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren
IB1202 Practicum ontwerpen en implementeren
IB0302 Relationele databases
IB1812 Security en IT
IB3112 Software engineering
IB3202 Software testen
IB2002 Wetenschappelijke schrijfvaardigheden
Afstudeeronderdeel (20 studiepunten)
IB9902 Voorbereiden afstuderen
IB9906 Afstudeerproject
 

Academisch studeren op jouw manier

De Open bachelor kun je goed combineren met je baan en sociale activiteiten. Je studeert vooral thuis en gaat incidenteel naar colleges. Je maakt opdrachten, volgt bijeenkomsten en hebt contact met medestudenten en docenten. Meestal online, soms fysiek. Samen met de studieadviseur bepaal je wat voor jouw persoonlijke situatie het meest ideale studietraject is, rekening houdend met je persoonlijke situatie. Flexibel en op maat studeren dus! 

Begeleiding

Je krijgt persoonlijke studiebegeleiding, voornamelijk via de online leeromgeving. Deze begeleiding vindt plaats via de (online) bijeenkomsten, feedback op opdrachten en vragen via het discussieplatform. Afhankelijk van de cursus neem je deel aan online bijeenkomsten, facultatieve groepsbijeenkomsten in de studiecentra, practicumbijeenkomsten en landelijke studiedagen. Tijdens de verplichte practica oefen je bijvoorbeeld je vaardigheden op het vlak van gesprekvoering en gesprekmodellen. 
Met vragen over studieaanpak of studieplanning kun je terecht bij je studieadviseur. Vragen over de inhoud van een cursus, studietaak of tentamen kun je stellen aan de docent van de cursus.
 

Studiedag Informatica en Informatiekunde 

 
Elk studiejaar organiseren we aan het eind van de eerste week van het begeleidingskwartiel  studiedagen voor onze bachelorstudenten Informatica en Informatiekunde en masterstudenten Artificial Intelligence, Computer Science en Software Engineering. Op deze studiedagen gaan verschillende sprekers in op interessante en recente onderwerpen, gerelateerd aan de informatica en informatiekunde. Ook zijn er begeleidingsbijeenkomsten van cursussen, afstudeersessies en presentaties. Uiteraard krijg je daarbij meer informatie over je opleiding en heb je de kans om je medestudenten te ontmoeten en met ze te sparren en misschien af te spreken. Ook leer je zo jouw docenten, studieadviseur en/of programmaleider kennen. Deelname is kosteloos en aanmelden is verplicht. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. 

Tentaminering

Je sluit de cursussen af met een tentamen. Dit kan (online) schriftelijk met open of meerkeuzevragen zijn, een mondeling tentamen, een opdracht of een combinatie van verschillende onderdelen. Een online tentamen leg je af in een studiecentrum bij jou in de buurt of thuis met online proctoring (een monitoringsysteem). Voor elke cursusinschrijving heb je binnen de inschrijfduur van twaalf maanden drie tentamenkansen. Houd bij een variabele cursus wel rekening met de geplande tentamendata. 

Digitale omgeving

Als student heb je via mijnOU toegang tot een aantal online diensten.Zo kun je je er aanmelden voor cursussen en tentamens en je studiepad bekijken. In de online leeromgeving, vind je het studiemateriaal, heb je contact met medestudenten en docenten en volg je groepsbijeenkomsten en colleges. Ook heb je toegang tot de uitgebreide online bibliotheek. 

Studiecentra

De Open Universiteit heeft verschillende studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Hier ontmoet je medestudenten en docenten en leg je de meeste tentamens af. Maar je kunt er ook het studiemateriaal inzien of lezingen bezoeken. 

Toelating

Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je studeren bij de Open Universiteit. Binnen de Open bachelor heb je veel keuzemogelijkheden. 
Voordat je kunt starten, is goedkeuring door de Commissie voor de Examens vereist. Hiervoor moet je het Aanvraagformulier indienen. Nadat je een toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je per cursus aanmelden.
 
Bij Meer info (rechtermenu) vind je de regeling (met specifieke toetsingscriteria), het aanvraagformulier en meer informatie over de samenstelling van het gebonden deel, het verbredingspakket en de mogelijkheden voor invulling van het vrije gedeelte.

Vrijstelling

Je kunt op grond van eerder behaalde universitaire studiepunten vrijstelling aanvragen voor het facultaire programma en voor de vrije ruimte, en studiepunten verzilveren via aanschuifonderwijs binnen het verbredingspakket. Wanneer je bepaalde vakken aan een andere universiteit hebt gevolgd, kun je deze dus inbrengen in het programma.

Collegegeld

Bij de Open Universiteit betaal je collegegeld per studiepunt en niet per collegejaar. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en nationaliteit. Bereken zelf je kosten.
Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs. 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet (LLLK) is een vorm van studiefinanciering waarvan je tot je 56ste levensjaar gebruik kunt maken. Je vraagt dit krediet aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Kom je niet in aanmerking voor het LLLK, kijk dan of de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU) voor jou van toepassing is. 

Diploma

Je studeert af bij de faculteit Bètawetenschappen. Na afronding van dit programma krijg je een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan de reguliere bachelor.   
Let op: het is wettelijk gezien niet mogelijk een getuigschrift te behalen van zowel een Open bachelor als een reguliere bachelor van hetzelfde wetenschapsgebied. Wanneer je op grond van je getuigschrift Open bachelor wilt doorstromen naar een masteropleiding, neem dan contact op met een van onze studieadviseurs om te informeren naar de voorwaarden.

Titel

Bachelor of Science (BSc). Deze titel is internationaal erkend.

Contact

Voor meer informatie over dit programma kun je contact opnemen met studieadviseurs Caroline Benjamins en Janine Bulten-Voncken via studieadvies.informatica@ou.nl.