null Open Huis Arbeids- en organisatiepsychologie: Samenwerking tussen werknemers

PSY_OpenHuis_samenwerken_12028_head_large.jpg
Leren
Open Huis Arbeids- en organisatiepsychologie: Samenwerking tussen werknemers
De vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie houdt op zaterdag 6 april 2019 in Utrecht een Open Huis. Het thema is: samenwerking tussen werknemers. Een goede samenwerking is belangrijk voor het succes van organisaties, maar lang niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens het Open Huis verdiep je je inzicht in wat een goede samenwerking tussen werknemers is. Je krijgt (meer) inzicht in je eigen motivatie om samen te werken, en in de invloed van macht en leiderschap op groepen. Bovendien leer je (de consequenties van) sociale buitensluiting op de werkvloer te herkennen.

Hoe ziet het programma uit? 

 • 12.15 uur  Inloop
 • 12.30 uur  Q&A opleiding A&O psychologie
 • 13.00 uur  Opening 
 • 13:10 uur  Thom de Vries (RU Groningen) - Informele sociale netwerken binnen organisaties
  In deze interactieve lezing komt aan bod hoe je binnen organisaties in kaart kunt brengen ‘wie met wie samenwerkt’, en hoe je de kwaliteit van deze informele netwerken kunt beoordelen. Thom geeft je aangrijpingspunten voor het inzetten van informele netwerken zodat organisaties beter functioneren en beter om kunnen gaan met verstoringen en crisissituaties.   
 • 13:55 uur  Nadine Roijakkers en Dieudonnee Cobben (OU) - Hoe gemotiveerd ben je echt? 
  In deze workshop dagen Nadine en Dieudonnee je uit om te reflecteren op vragen zoals: Ben ik echt gemotiveerd om te werken voor de samenwerkingsverbanden waar ik ja tegen heb gezegd? Heb ik het idee dat ik werk aan een gemeenschappelijk doel? Of doe ik het vooral omdat mijn leidinggevende dit van mij verlangt?
 • 14:40 uur  Pauze
 • 14.55 uur  Sanne Feenstra (RU Groningen) - Macht en leiderschap
  Deze interactieve lezing bespreekt hoe leiders hun macht goed gebruiken of juist misbruiken om groepen te beïnvloeden. Aan de hand van voorbeelden en wetenschappelijk onderzoek behandelt Sanne het eeuwenoude vraagstuk of macht corrumpeert. 
 • 15.40 uur Marco van Bommel (OU) - Sociale buitensluiting op de werkvloer: vechten, verzoenen, of verdoven
  Buitensluiting komt best vaak voor op het werk; iemand wordt niet meegevraagd naar de lunch, of genegeerd tijdens vergaderingen. In deze workshop komt aan bod hoe werknemers reageren op buitensluiting: door te vechten, verzoenen of zich terug te trekken. Marco zet je aan het denken over de gevolgen van buitensluiting voor de organisatie. 
 • 16.25 uur  Afsluiting
 • 16.30 uur  Einde

Wat en waar is het Open Huis? 

Het Open Huis is een platform waar docenten en (toekomstige en ex-)studenten AOP elkaar kunnen ontmoeten en zich in bepaalde thema’s kunnen verdiepen. Iedere andere geïnteresseerde is in het thema van het Open Huis is ook van harte welkom.

Het Open Huis vindt plaats in studiecentrum Utrecht.

Hoe kan ik mij aanmelden? 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voorkom teleurstelling en meld je daarom snel aan via aop@ou.nl. Deelname is gratis en introducees zijn van harte welkom.