null Open online cursus: vakoverstijgende vaardigheden aanleren met videovoorbeelden

OW_Badges_14667_head_large.jpg
Leren
Open online cursus: vakoverstijgende vaardigheden aanleren met videovoorbeelden
Presenteren, samenwerken en informatievaardigheden zijn vakoverstijgende vaardigheden. Hoe leer je die leerlingen aan en hoe beoordeel je die vaardigheden? In de open online cursus maak je kennis met de Viewbrics-methode: een manier om leerlingen deze vaardigheden aan te leren en hun prestaties te beoordelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van videovoorbeelden en rubrieken. De cursus start op 14 januari 2019 en deelname is gratis.

Methodiek, materialen en een beoordelingsinstrument

In de cursus maak je kennis met Viewbrics, een methodiek om presenteren, samenwerken en informatievaardigheden aan te leren. De cursus bevat instructie- en videomateriaal dat deelnemers laat kennismaken met de methodiek en het bijbehorende online 360-graden beoordelingsinstrument. Hij is gebaseerd op de resultaten van het Viewbrics project. Deelname aan de online cursus, die drie weken duurt, is gratis. Deelnemers worden uitgenodigd om hun mening over de meerwaarde van de methodiek en instrumenten te vormen en te delen.

Afsluiting van een project

Viewbrics is een door de NRO gefinancierd onderzoeksproject dat heeft onderzocht wat de meerwaarde is van videovoorbeelden in combinatie met rubrieken voor het aanleren van drie vakoverstijgende vaardigheden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Die vaardigheden zijn: presenteren, samenwerken en informatievaardigheden. Deze online cursus is onderdeel van de afrondingsfase van dit driejarige project dat op 1 juni 2019 afloopt. De cursus wordt aangeboden door het Viewbricsproject in samenwerking met het Europese Erasmus+ project Elite aan alle onderwijsgevende in Nederland. Dit gebeurt via de experimentele online leeromgeving van de Open Universiteit (ou.edia.nl).

Aanmelden voor de online cursus is niet meer mogelijk.