null Open Universiteit 2e van de 14 universiteiten in NSE 2022

ALG_NSE2021_head_large.jpg
Open Universiteit 2e van de 14 universiteiten in NSE 2022
De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 een algemene tevredenheidsscore van 4.05 op een schaal van 1 tot 5. Dit is de tweede beste score na Wageningen University die 4.11 punten behaalt. De derde plaats is voor de Universiteit Utrecht met 3.96 punten. Bovendien scoren vijf van de zeven bachelor- en vijf van de tien masteropleidingen van de Open Universiteit de eerste plaats van de wo-opleidingen in hun studierichtingen in deze enquête. 83 procent van de studenten is (zeer) tevreden over het onderwijs van de Open Universiteit, het gemiddelde in het hele hoger onderwijs is 71 procent.

Goed onderwijs is als topsport

Rector magnificus van de Open Universiteit prof. dr. Theo Bastiaens: 'Ik ben zeer verheugd over de hoge waarderingen die de studenten ons geven. Ook dit jaar krijgen onze opleidingen wederom hele mooie scores in de NSE. Je zou er aan kunnen gaan wennen, maar het is niet vanzelfsprekend. Goed onderwijs is als topsport. Het vereist dagelijks opperste inzet, volharding en concentratie. Al onze medewerkers leveren een bijdrage aan het resultaat. De student krijgt bij de Open Universiteit zeer innovatief, hoogwaardig onderwijs. De waardering van onze studenten is een mooie beloning voor ieders inspanningen en zien we als een aanmoediging voor de toekomst. De verbeterpunten nemen we zeker ter harte.'

Hoogste tevredenheidsscores

Vijf van de zeven bacheloropleidingen van de Open Universiteit oogsten de hoogste algemene tevredenheidsscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden: Psychologie, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica en Algemene cultuurwetenschappen. Dat geldt ook voor vijf van de tien masters: Rechtsgeleerdheid, Kunst- en cultuurwetenschappen, Onderwijswetenschappen, Software Engineering en Computer Science. De bachelor Rechtsgeleerdheid is de tweede van alle wo-opleidingen in deze studierichting en de master Psychology derde. De overige opleidingen krijgen ook een hoge waardering, maar zijn de enige opleidingen in deze studierichtingen volgens de indeling van CROHO.

De studenten van de Open Universiteit waarderen de aspecten inhoud en opzet van het onderwijs, toetsing en beoordeling, en aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan zeer positief: op deze aspecten krijgen de opleidingen een top 4-notering van de 14 universiteiten.

Onafhankelijk onderzoek onder studenten

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarvoor studenten uitgenodigd worden een oordeel te geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. In 2022 namen zo’n 286.000 studenten van 76 hogescholen en universiteiten deel. Het onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Dit is een samenwerkingsverband van het ministerie van OCW, studenten (ISO en LSVb) en hoger onderwijsinstellingen. De studentenoordelen van de NSE 2022 worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl.