null Open Universiteit benoemt Martijn Burger tot hoogleraar Economics of Happiness

MW_Benoeming_MartijnBurger_18790_head_large.jpg
Geluk
Open Universiteit benoemt Martijn Burger tot hoogleraar Economics of Happiness
Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft Martijn Burger benoemd tot bijzonder hoogleraar Economics of Happiness. De leerstoel is gesitueerd bij de faculteit Managementwetenschappen en is ingesteld in samenwerking met het onderzoeksinstituut EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). De benoeming gaat in op 1 juli 2021.

Economische groei versus groei in geluk

Economie houdt zich traditioneel bezig met het bevorderen van nut. Vaak wordt nut gelijkgesteld aan economische welvaart, vertaald in zaken als het Bruto Nationaal Product. Maar dat is feitelijk in strijd met de wortels van de economie: 'nut' is immers meer dan alleen 'welvaart'. De afgelopen jaren, en dan met name sinds de late jaren negentig, is binnen het economisch onderzoek veel meer aandacht gekomen voor Happiness Economics en het meten van 'geluk'. Die groeiende populariteit viel samen met een groeiende twijfel over de zin van economische groei. Naast zorg over uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling is er ook steeds meer de vraag of economische groei ons wel gelukkiger maakt en onder welke condities economische groei bij kan dragen aan geluk.

Focus op Geluk in organisaties en Geluk en beleid

Binnen de leerstoel Economics of Happiness wordt geluk opgevat als de studie naar de ervaren kwaliteit van leven of levensvoldoening. Centrale vraag is hoe organisatie- en overheidsbeleid van invloed is op het geluk van medewerkers en burgers en wat het economische en maatschappelijke rendement is van geluk. Meer specifiek wordt in de onderzoeksthema’s aansluiting gezocht bij onderzoek dat al bij EHERO en bij de Open Universiteit plaatsvindt. Dat leidt tot een focus op twee thema’s. Het eerste is Geluk in organisaties en hier stelt deze leerstoel vragen als: Zijn investeringen in geluk ook goed voor organisaties? Hoe kan geluk onder medewerkers bevorderd worden? Wat werkt voor wie onder welke omstandigheden? En hoe meet je dat? Het tweede onderwerp is Geluk en beleid. Daarbij kun je denken aan vragen als: Hoe kun je als overheid sturen op geluk? Wat betekent dat voor leiderschap? Hoe breng je het succes van het 'geluksbeleid' in kaart?

Onderzoek en onderwijs

Het onderzoek naar deze thema’s wil door middel van veldonderzoek (experimenten, enquêtes, diepte-interviews) inzicht krijgen in de factoren die bijdragen aan geluk en de consequenties van geluk. Daarnaast zal de leerstoelhouder bijdragen aan het onderwijs van de Open Universiteit onder andere door het ontwikkelen van een cursus op het gebied van organisatie, leiderschap en geluk. De leerstoelhouder zal zowel binnen zijn onderzoeks- als zijn onderwijsactiviteiten nauw samenwerken met de faculteit Psychologie.

De leerstoel is ingesteld voor een periode van vijf jaar en is het resultaat van een samenwerking tussen de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit en het onderzoeksinstituut EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation).

Over Martijn Burger

Martijn Burger is academisch directeur van het Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) en universitair hoofddocent Industriële en regionale economie bij de capaciteitsgroep Toegepaste Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek focust op happiness economics en stedelijke en regionale economie, waaronder ruimtelijke verschillen in geluk, geluk in organisaties en institutionele en sociale voorwaarden voor economische ontwikkeling. Daarnaast is hij lid van het bestuur van de International Society for Quality of Life Studies.