Wij zorgen er graag voor dat u een goede website ervaring bij ons heeft. Daarom maken wij gebruik van cookies.
Hiermee kunnen wij ook advertenties aanpassen aan uw interesses en kunt u pagina’s delen via social media.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Meer lezen
Open Universiteit in project Ecotoxicology in Open Access
Samen met de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit Research, Universiteit Leiden, en Radboud Universiteit gaat de Open Universiteit leermaterialen ontwikkelen binnen het project Ecotoxicology in Open Access. De projectleiding is in handen van dr. Kees van Gestel van de Vrije Universiteit.

Toenemende druk op ecosystemen

Door de toenemende industrialisering en globalisering staat de aarde steeds meer bloot aan de gevaren van chemische stoffen in onze leefomgeving en neemt de druk op ecosystemen toe. Kennis van deze gevaren is essentieel voor het kunnen communiceren met het publiek en het duurzaam kunnen inrichten van de maatschappij en gebruik kunnen blijven maken van natuurlijke hulpbronnen (ecosysteem-diensten) zonder aantasting van de natuur. Vooral voor een klein land als Nederland is kennis over dit domein van levensbelang. Internationaal staat het ecotoxicologisch onderzoek van de Nederlandse universiteiten overigens hoog aangeschreven.

Ecotoxicologie

Ecotoxicologie is de studie van het gedrag van chemische stoffen in het milieu, hun nadelige effecten op soorten in complexe ecosystemen en de gevolgen voor het functioneren van die ecosystemen. De ecotoxicologische risicobeoordeling is een interactief proces waarbij kennis van de milieuchemie, toxicologie en ecologie alsmede de wiskunde en informatica(modellen) onontbeerlijk is.

Open access

De hoofddoelstelling van dit project is om de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van de ecotoxicologie te verhogen. Hiervoor ontwikkelt een aantal universitaire experts op dit gebied een open access studieboek met aanvullende didactische materialen en simulaties dat geschikt is voor inzet bij het onderwijs aan meerdere instellingen. Tijdens het project zal het ontwikkelde open access boek worden gebruikt als belangrijkste studiebron voor de studie. De evaluatie van het project is gericht op het vaststellen van de mate van doelmatigheid en verbetering van kwaliteit.

Vanuit de Open Universiteit worden bijdragen geleverd door Ansje Löhr en Frank van Belleghem (coördinator), beiden werkzaam bij de Faculty of Management, Science & Technology, Department of Science. Het project loopt van 1 september 2017 tot 31 december 2018.